Ekumenik

I Mariestad finns Svenska Kyrkan, Korskyrkan (EFK), Pingstkyrkan och Equmeniakyrkan som samverkar i olika verksamheter.