Gudstjänst

Vi firar gudstjänst tillsammans varje söndag kl 10.00.

Under gudstjänsttid finns Söndagsklubben för barnen. De är först med i gudstjänsten och går sedan till egna aktiviteter i källarlokalerna. Efter gudstjänsten serveras kaffe, te och saft.

För dig som inte kan ta dig till kyrkan finns det möjlighet att bli hämtad med bil. För kyrkskjuts ring telefon 0501-188 55.