Gudstjänst med nattvard ”Den kämpande tron”

Equmeniakyrkan Trädgårdsgatan 14, Mariestad

Predikan: Lyra Sema, pastorskandidat från EHS. Ledning: Arne Josefsson. Sång: Equmeniakyrkans kör. Insamling till pastor– och diakoniutbildningen. Söndagsklubben. Fika efter gudstjänsten.

Prenumerera på kalendern

Du kan prenumerera på kalendern i ditt kalenderprogram, exempelvis Google Kalender eller Outlook och få uppdateringar automatiskt.

När du blir tillfrågad måste du ange följande URL för att prenumerera på alla händelser:

Kopierad!