Missionsgudstjänst

Equmeniakyrkan Trädgårdsgatan 14, Mariestad

Predikan: Josua Ernvik. Ledning: Missionskommittén. Sång: Kören.  Fika efter gudstjänsten.

Prenumerera på kalendern

Du kan prenumerera på kalendern i ditt kalenderprogram, exempelvis Google Kalender eller Outlook och få uppdateringar automatiskt.

När du blir tillfrågad måste du ange följande URL för att prenumerera på alla händelser:

Kopierad!