Konfa

Vad gör vi på konfa?

På konfa kommer vi att göra många olika saker, vi kommer prata och fundera kring livet och kristen tro. Det kommer även bli fika, lekar och annat kul.

Anmälan är öppen redan nu så det är bara att anmäla sig

Har du några frågor kan du höra av dig till någon av pastorerna

Arne Josefsson: 070 – 671 53 21 arne.josefsson@equmeniakyrkan.nu

Otto Ernvik: 070 – 797 22 40 otto@korskyrkanmariestad.se

Anmälan

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUmcTIXZVDDXufJ9RuslUi52hKvzaLloS38eei8y5eIEUBjQ/viewform?usp=sf_link