Kyrkoavgiften

1% av din årsinkomst!

Kyrkoavgiften dras på skattsedeln – naturligtvis efter ditt medgivande. Det är ett bekvämt sätt att ge pengar till din församling och samtidigt hjälpa andra församlingar.

Kyrkoavgiften gör det enklare för församlingen att planera ekonomin.

Allt går till församlingarna!70 % går direkt till den församling som du själv väljer. 20 % går till församlingar med särskilda behov. Pengarna delas ut som bidrag till församlingar som behöver stöd för att t ex klara anställning av pastor eller där det är angeläget med en extra resurs, som diakon eller musikledare.10 % går till församlingars pionjära satsningar, framför allt sådant som syftar till att starta nya församlingar.= 100 % går till församlingarnas arbete!

Allt går till församlingarna!

70 % går direkt till den församling som du själv väljer. 20 % går till församlingar med särskilda behov. Pengarna delas ut som bidrag till församlingar som behöver stöd för att t ex klara anställning av pastor eller där det är angeläget med en extra resurs, som diakon eller musikledare. 10 % går till församlingars pionjära satsningar, framför allt sådant som syftar till att starta nya församlingar.

Läs mer här: http://equmeniakyrkan.se/ge-en-gava/kyrkoavgiften/