RPG

Riksförbundet PensionärsGemenskap  (RPG) vill tillvarata de äldres intressen och verka för en tryggad pensionärstid och vill göra detta med kristna värderingar som grund. RPG vill även inspirera till en meningsfylld gemenskap, där de äldres livserfarenheter och kunskap får komma till sin rätt.

RPG är en av organisationerna som ingår i regeringens pensionärskommitté. Dessutom har RPG representation i en rad landstings- och kommuners pensionärsråd. Detta innebär att RPG för pensionärernas räkning har regelbundna kontakter med berörda politiker och myndigheter och är ett remissorgan för äldrefrågor. Dessutom hålls kontakter med övriga pensionärsorganisationer.

Medlemsavgiften är 220 kr/år, om du önskar vara medlem. Du är olycksfallsförsäkrad vid våra samlingar. I medlemsavgiften ingår även tidningen SeniorPosten.

Vill du veta mer om RPG kan du gå in på dess hemsida www.rpg.org.se

RPG i Mariestad

RPG i Mariestad är en ekumenisk pensionärsförening som arbetar för de äldres bästa med kristna värderingar som grund. Föreningen har medlemmar från de olika kyrkorna i Mariestad. På det lokala planet arbetar föreningen för att skapa en varm och trivsam gemenskap genom att inbjuda till samlingar, resor och utflykter. 

Vi träffas vanligtvis i Korskyrkan under hösten 2023 fram till mars 2024, se kalendern.
Om du önskar skjuts till samlingarna, ring samma dag kl 14.00 – 14.15 på tel. 0501-77240.

Vi samarbetar med studieförbundet Bilda.

Vi är representerade i kommunens pensionärsråd, där vi vill påverka våra beslutsfattare i för de äldre viktiga frågor.

Vill du veta mer om RPG i Mariestad och dess verksamhet lokalt kan du kontakta någon i styrelsen.

Styrelse vald för 2023:
* Eva Fryxell, ordf. tel. 070 2095543
* Gerd Hjalmarsson, sekr. tel. 070 3960859
* Stig-Arne Johansson, kassör, tel. 0733 162280
* Lars Larsson, tel. 070 651 31 18
* Ulla Larson, ordf. tel. 073 800 45 91
* Maria Maxe, tel. 070 652 60 63