Publicerat 

RPG

Riksförbundet PensionärsGemenskap  (RPG) vill tillvarata de äldres intressen och verka för en tryggad pensionärstid och vill göra detta med kristna värderingar som grund. RPG vill även inspirera till en meningsfylld gemenskap, där de äldres livserfarenheter och kunskap får komma till sin rätt.

RPG är en av organisationerna som ingår i regeringens pensionärskommitté. Dessutom har RPG representation i en rad landstings- och kommuners pensionärsråd. Detta innebär att RPG för pensionärernas räkning har regelbundna kontakter med berörda politiker och myndigheter och är ett remissorgan för äldrefrågor. Dessutom hålls kontakter med övriga pensionärsorganisationer.

Medlemsavgiften är 220 kr/år, om du önskar vara medlem. Du är olycksfallsförsäkrad vid våra samlingar. I medlemsavgiften ingår även tidningen SeniorPosten. Om man är två som bor på samma adress betalar man totalt 380 kr/år.

Vill du veta mer om RPG kan du gå in på dess hemsida www.rpg.org.se

 

RPG i Mariestad

RPG i Mariestad är en ekumenisk pensionärsförening som arbetar för de äldres bästa med kristna värderingar som grund. Föreningen har medlemmar från de olika kyrkorna i Mariestad. På det lokala planet arbetar föreningen för att skapa en varm och trivsam gemenskap genom att inbjuda till samlingar, resor och utflykter. Vi träffas i allmänhet i Equmeniakyrkan men har även samlingar i Korskyrkan och Pingstkyrkan. Vi samarbetar med studieförbundet Bilda.

Vi är representerade i kommunens pensionärsråd, där vi vill påverka våra beslutsfattare i för de äldre viktiga frågor.

Aktuellt program finns i kalendariet och kan även laddas ner via länken här: RPG_VT2018

Om du önskar skjuts till samlingarna, ring samma dag kl 14.00-14.15 på tel 0501 – 18855.

Vill du veta mer om RPG i Mariestad och dess verksamhet lokalt kan du kontakta någon i styrelsen. Vår styrelse valds på årsmötet i februari 2016:

  • Ulla Larson, ordförande, tel. 0501-17152
  • Stig-Arne Johansson, kassör, tel 0501-16220
  • Gerd Hjalmarsson, sekreterare, tel. 0501-10224
  • Lars Edstedt, tel 0501-13404
  • Stig H Johansson, tel 0501-15946
  • Christina Höög, tel. 0501-40555
  • Lars Larsson, tel. 0501-13087
  • Marie-Louise Wallmark, tel. 0501-50123