Publicerat 

Söndagsklubben

Söndagsklubben träffas under gudstjänsttid, kl 10.00, i Equmeniakyrkan. Vi är med en stund i början av gudstjänsten och går sedan till källaren.

När vi kommer ner har vi en kort samling där vi åker bibeltåget för att träffa olika personer.
Vi kommer också att göra insamling till barn i andra länder så skicka gärna med en slant.

Vi delar sedan in oss i två grupper – en grupp för barn som är 4-6 år och en för barn som är 7 år och äldre.