Publicerat 

Unga Röster

Barnkören Unga Röster träffas på tisdagar kl 18.00-18.45.

Förutom övningarna sjunger barnkören några gånger varje termin i gudstjänsten i kyrkan.

Här finns vårterminens program Unga Röster VT15