Markus-scoutmärke

Publicerat 

I samband med Markusåret har Equmeniascout tagit fram ett scoutmärke för att uppmuntra alla kårer att jobba med Markusevangeliet. Därför vill vi att det ska vara stor frihet för varje kår att själva bestämma vad scouterna ska göra för att få Markusmärket. Det enda kriteriet som finns är att ni jobbar med Markusevangeliet på ett eller annat sätt.

Här är några exempel på vad kåren kan göra:
  • Patrullen väljer att ha Markus-tema på sina andakter denna termin. Vid terminsslut delas Markus-märket ut.
  • Patrullen har tre andakter där ni läser en berättelse från Markusevangeliet.
  • Ni kör en kårsamling med temat Markusevangeliet. Alla som är med får då Markusmärket.
  • Patrullen har ett projekt utifrån Markusevangeliet som går över 3 scoutmöten. Kanske ni gör ett brädspel, en tecknad film, en legoanimering med en berättelse från Markus? När projektet är avslutat delas märket ut.
  • Inför nästa scoutgudstjänst jobbar patrullen med en text från Markusevangeliet. Ni kan t.ex. göra ett drama som ni framföra på gudstjänsten.
  • Markusmärket kan också användas vid scoutläger sommaren 2018. Kanske ni väljer att köra alla morgonsamlingar utifrån Markusevangeliet, eller ha aktiviteter från Markus. Då är det naturligt att dela ut Markusmärket under lägret.
Vad kostar märket?

15 kr/styck

10-pack för 100 kr.

Hur beställs märken?

Märket säljs genom scoutshopen och kommer också finnas på olika platser där Equmenia är närvarande.

Var ska märket sitta på scoutskjortan?

På vänster arm.