Markus som adventskalender

Låt adventstiden bli en tid för fördjupning och bibelläsning samtidigt som du får öppna luckor!

Jag vill dela med mig av en sak vi kommer göra i vår församling, som fler församlingar och enskilda personer gärna får haka på. Det är en julkalender utifrån Markusevangeliet där vi under 25 dagar fram till jul får möta ett urval av de personer som figurerar i texterna. Varje dag läser man ett avsnitt i evangeliet och sedan en kort reflektion och bön. Julkalendern kommer finnas tillgänglig i appen Bibelstund (www.bibelstund.se) och även på webben (www.bibelutmaningen.se/julkalender) där man dagligen kan öppna en lucka och läsa. Följ gärna med i läsningen! Nedan finns en text som mer introducerar själva julkalendern:

Markus Julkalender
– 25 personliga möten i Markusevangeliet

Denna julkalender tar avstamp i Equmeniakyrkans satsning Markusåret. Därför kommer du att få läsa texter ur just detta evangelium. Som bekant saknar vi julevangeliet i Markus berättelse om Jesus, och därför kommer också denna kalender att bjuda på andra texter, inte särskilt kopplade till julen. Men adventstiden kan få bli en period av bibelläsning och reflektion.
Genom att följa denna julkalender kommer du att möta ett antal människor i Markusevangeliets texter. En del av dem är namngivna, andra inte. Somliga vet vi förhållandevis mycket om, andra inget alls. Men många av dem möter Jesus och alla möter de dig i din läsning. Och vi vet av erfarenhet att mötet med en annan människa kan göra något med oss. Min förhoppning och bön är att de människor du möter genom de texter du läser fram till jul ska väcka eftertanke inom dig till fördjupning i tron.
För varje dag får du ett avsnitt ur Markusevangeliet att läsa, följt av en kort reflektion utifrån personen du möter i texten som vill hjälpa dig att själv tänka över din egen livssituation och tro. Slutligen står en enkel bön som kan vara en början på den bön du själv ber utifrån vad du läst och tänkt.
Så låt det bli en daglig vana under adventstiden att läsa ett stycke ur Markusevangeliet och ta dig tiden att reflektera och be. Kanske kan det uppstå goda möten som fördjupar tron.
Med önskan om en välsignad adventstid i Markusevangeliet!
Oskar Fornander,
pastor i Åsenhöga Missionsförsamling