Publicerat 

För din grupp

FÖR DIN GRUPP

På den här sidan hittar du material kring Markusevangeliet som passar för olika typer av grupper. Har du erfarenheter av att arbeta med Markusevangeliet eller andra bibeltexter tillsammans med grupper? Hör i så fall av dig till klas.johansson@equmeniakyrkan.se så kan vi dela det här!

Guds rike är nära!

Markusevangeliet är relativt kort. Men budskapet är tydligt: Gud är nu på gång att upprätta sitt herravälde, Guds rike är nära! Men vem är denne Jesus som bjuder in till riket?Läs mer

Markus som adventskalender

Låt adventstiden bli en tid för fördjupning och bibelläsning samtidigt som du får öppna luckor!Läs mer

Bibelstudiefilmer: Markus &…

Markus &… är tre bibelstudiefilmer som du kan se i din bönegrupp, församling, ditt kompisgäng eller helt själv.Läs mer

Markus runt på 90 dagar

Ett häfte med reflektioner kring Markusevangeliets 90 bibelavsnitt. Författarna är alla med i Equmeniakyrkan eller Equmenia.Läs mer

Bibelläsningsplan

En bibelläsningsplan utifrån Markusevangeluet uppdelad i 87 delar. Varje del består av en reflektion av bibeltexten, en tillämpning och en bön.Läs mer

Måla med Markus

Skriv ut bibelorden och färglägg för dig själv eller tillsammans med andra. Passar för så väl vuxna som barn.Läs mer

Läs Markus med en app!

Läs Markusevangeliet i appen Bibelstund och få dagliga påminnelser som ger rutin i läsandet.Läs mer

Bokhyllan och förstoringsglaset

Metodik för personliga samtal i grupp, om liv och tro med utgångspunkt från vardagsliv och Bibeln. Ledarhandledning med kopplingar till Markusevangeliet.Läs mer

Markusvandring

En vandring i Markus spår med tid för reflektion.Läs mer