Publicerat 

För gudstjänsten

FÖR GUDSTJÄNSTEN

Här finns tips hur dockor kan hjälpa till att berätta Markusevangeliet och material till Markusmässan som är en nattvardsmässa med utgångspunkt i Markusevangeliet. Har du erfarenheter av att arbeta med Markusevangeliet eller andra bibeltexter på ett speciellt sätt i gudstjänsten? Hör i så fall av dig till klas.johansson@equmeniakyrkan.se så kan vi dela det här!

13 gudstjänster med Markus

Ett upplägg på 13 gudstjänster som utgår från kyrkohandbokens Samling, Ordet, Delande och Sändning.Läs mer

Markus runt på 90 dagar

Ett häfte med reflektioner kring Markusevangeliets 90 bibelavsnitt. Författarna är alla med i Equmeniakyrkan eller Equmenia.Läs mer

Markusmässan

En nattvardsgudstjänst med mycket musik och som utgår från Markusevangeliets texter.Läs mer

Predika Markus i vår!

Följ Betlehemskyrkan i Gävles upplägg på texter under söndagarna.Läs mer

Skapa handdockor

Ett kreativt och spännande sätt att berätta och prata om Markus är att använda handdockor.Läs mer

Bildspel

Tre bildspel med utgångspunkt i Markus sång, Den lame mannen och Kvinnan med blödningarna.Läs mer

Korsfäst konung

en skildring av Jesu liv som kan vara en hjälp i predikoförberedelser.Läs mer

Snabbgenomgång av Markus

Två filmer som går igenom evangeliet på 5-10 minuter.Läs mer

Drama om Bartimaios

Passar perfekt till gudstjänsten eller i barn- och ungdomsaktiviteterna.Läs mer