Publicerat 

För dig själv

FÖR DIG SJÄLV

På den här sidan hittar du material kring Markusevangeliet som passar för dig själv. Har du något tips på en bra bok eller ett bra hjälpmedel som gör det lättare att komma igång med bibelläsningen? Hör i så fall av dig till klas.johansson@equmeniakyrkan.se så kan vi dela det här!

Guds rike är nära!

Markusevangeliet är relativt kort. Men budskapet är tydligt: Gud är nu på gång att upprätta sitt herravälde, Guds rike är nära! Men vem är denne Jesus som bjuder in till riket?Läs mer

Markus som adventskalender

Låt adventstiden bli en tid för fördjupning och bibelläsning samtidigt som du får öppna luckor!Läs mer

Bibelstudiefilmer: Markus &…

Markus &… är tre bibelstudiefilmer som du kan se i din bönegrupp, församling, ditt kompisgäng eller helt själv.Läs mer

Markus runt på 90 dagar

Ett häfte med reflektioner kring Markusevangeliets 90 bibelavsnitt. Författarna är alla med i Equmeniakyrkan eller Equmenia.Läs mer

Bibelläsningsplan

En bibelläsningsplan utifrån Markusevangeluet uppdelad i 87 delar. Varje del består av en reflektion av bibeltexten, en tillämpning och en bön.Läs mer

Måla med Markus

Skriv ut bibelorden och färglägg för dig själv eller tillsammans med andra. Passar för så väl vuxna som barn.Läs mer

Läs Markus med en app!

Läs Markusevangeliet i appen Bibelstund och få dagliga påminnelser som ger rutin i läsandet.Läs mer

Bara Markus

En populärvetenskapligt skriven bok om Markus som fungerar väl både som lärobok och som allmän orientering om Markusevangeliets innehåll och tolkningsproblemLäs mer

Korsfäst konung

en skildring av Jesu liv som kan vara en hjälp i predikoförberedelser.Läs mer