Markusmässan i Gredelbykyrkan

Publicerat 

Det är ett sorl i lokalen då tre församlingar strax ska fira gudstjänst tillsammans i Gredelbykyrkan i Knivsta. Utanför de höga fönstren lyser löven guldgula i de stora lönnarna på kyrkbacken. Kören, med sångare från tre församlingar i Gamla Uppsala, Märsta och Knivsta, upptar hela estraden. Nattvardsbordet står i centrum i kyrkgången. Nu börjar Markusmässan: ”Här börjar glädjebudskapet om Jesus Kristus, Guds son”

Markusmässan är ett av de material som tagits fram av Equmeniakyrkan nationellt för satsningen av Markusåret under läsåret 2017-18. Körerna har träffats tre vardagskvällar och övat på Markusmässans sånger under ledning av Lena Wohlfeil, samordnare för musik och kreativa uttryck i Equmeniakyrkan.

”Det är extra roligt att tre lite mindre sammanhang får vara bland de första att göra den här mässan” säger Lena som är en av tre som tagit fram Markusmässan. ”Vi har varit en musiker, en diakon och en pastor som jobbat med att utforma den här mässan, förutom jag själv är det Anna Eriksson, diakon, som bor utanför Köping, och Linda Claremar, just nu tjänstledig pastor i Gredelbykyrkan”

Alla tre är också aktiva i Equmeniakyrkans notutgivning Brukssånger, varifrån sångerna i mässan är hämtade. Hela 14 olika sångskrivare finns representerade. Det gör att sångerna är av olika karaktär. Mässan är också uppbyggd kring nya handbokens nattvardsordning.

Gudstjänstens predikan utgörs av fyra centrala bibelberättelser ur Markusevangeliet och en sång där texten iscensätts av en dramatisering om hur Jesus möter, helar och upprättar kvinnan med blödningarna och den blinde mannen. Vi får också sjunga välsignelsen tillsammans med rörelser som förstärker orden.

”Vi ska gå tillsammans stora och små, för vi kan inte bara stå still och se på” sjunger kören och får med sig församlingen i slutsången. Redan nu vill vi sjunga Markusmässan igen, och det kommer den här kören att göra i februari, då i Österledskyrkan i Gamla Uppsala.

Foto: Jonas Nimmersjö