Material – Mottagandet av flyktingar från Ukraina

På denna sida kommer vi att lägga upp material och tips som kan vara bra i mötet med flyktingar från Ukraina.

Gudstjänst och andaktsmaterial

Bibeln i mobilen

Med mobilappen YouVersion får du tillgång till Bibeln på fler än 1800 språk. Engelska, spanska, tyska, franska, ryska med flera.

Boken Välkommen!

Boken Välkommen!

I boken ”Välkommen!” finns böner på många språk, bland annat på engelska. Dock inte på ukrainska ännu.

Böner

Här kan du ladda ner en pdf med bönen Vår fader och Välsignelsen på svenska och ukrainska.

Bön för Ukraina på ukrainska. Här finns den svenska översättningen >

Böner på svenska och ukrainska.

Material för svenska-undervisning

Natur och kultur – Läroböcker på Ukrainska

Ladda ner gratis läromedel på Ukrainska via Natur och kultur >

Fem ord per dag av Marie Rödemark

Material för de som vill lära sig svenska på egen hand.
Ladda ner pdf >
Läs mer på Maries hemsida >

Svenska från Dag 1

Svenska från dag ett är en satsning för att ge nyanlända i Sverige möjlighet att lära sig svenska tidigt och samtidigt få en grundläggande förståelse för, och inblick i, det svenska samhället. Material från Bilda.

Här finns ledarhandledning >

Svenska för alla

Alfa – Svenska för alla är ett studiematerial för de som inte har skolbakgrund och ska lära sig Svenska. Ett material från Bilda.
Läs mer här >

Meningsfull väntan

Meningsfull Väntan är ett studiematerial från Bilda för fysiska eller digitala träffar, som består av nio korta filmer med olika teman, en studiehandledning till ledaren och ett arbetsblad till deltagaren. 
Läs mer här >

Informationsverige.se

En webbsida med guide till Sverige,  framtagen av Länsstyrelsen. 
Mer information för Asylsönkande> 
Lära svenska för asylsökande >  

Mötet med barn och unga

På Equmenias webbsida finns tips på aktiviteter och kreativa bönesätt som funkar att göra trots språkförbistringar, hur du som vuxen kan prata med barn om oroligheter och krig, information om hur du kan hjälpa till och mycket mer. Läs mer >

Även många andra organisationer har bra information om hur vi möter unga som varit med om traumatiska upplevelser. Här är några bra exempel:

Försvarsmakten

För att du som förälder eller skolpersonal ska kunna prata med barn om deras oro har Försvarsmakten tagit fram en lista på handfasta råd, tillsammans med socionomen Marie Angsell på organisationen Bris. Läs mer >

Röda korset

Hur pratar man med barn om det som händer just nu? Röda korsets psykologer delar med sig av användbara råd i en svår situation. Läs mer >

Alla reagerar olika och ibland behövs stöd och hjälp för att hantera det som hänt. Här ger Röda korset några råd och tips. Läs mer >

IFV (Uppsala Universitet)

IFV erbjuder informationsmaterial på ukrainska, ryska och svenska och riktar sig till föräldrar som flytt med barn från Ukraina. Läs mer >

Uppsala barnombud

Uppsala barnombud sammanställer material för vuxna som kommer i kontakt med barn och föräldrar som upplever krig, med särskilt fokus på Ukraina. Läs mer >

Filmer i mötet med barn som farit illa

Dessa filmer är framtagna av Bilda i samverkan med Ullakarin Nyberg, psykiater och suicidforskare.

Gropen
Hatten
Örat

Studieförbundet Bilda

Många av oss upplever nu oro, stress, sorg och en känsla av otillräcklighet med anledning av kriget i Ukraina. Demokrati, yttrandefrihet och möten mellan människor är grundstenar i den fria och frivilliga folkbildningen. Studieförbundet Bilda har listat material, metoder, initiativ och poddar som vi hoppas ska stötta och inspirera er till fortsatta insatser: