Medarbetardag med årsmöte i Söderhamn

Den 11 april samlades ca 25 medarbetare i Söderhamn från Region Mitt av Equmeniakyrkan och Equmenia till medarbetardag och årsmöte för medarbetarförbundet i regionen MAS.

Dagen inleddes med en andakt av P-O Byrskog, vår regionale kyrkoledare som följdes av en teologisk reflektion kring sången, musiken och konstens plats i vårt möte med Gud. Ett uttryck för skönheten och vårt inre möte med mystiken. Det som går bortom enkla ord och formuleringar. Den som delade tankarna var den lokale pastorn i Söderhamn, Erik Lennestål, som bl.a. varit verksam inom Hillsong i Australien.
Ett andra pass, som var delat i ett pass före lunch och ett efter, hölls av Lena Wohlfeil och Per Westblom, båda är/varit verksamma inom Equmeniakyrkan nationellt. Detta pass innehöll konkreta reflektioner kring olika sånger och dess teologi, funktion och kultur. Båda delarna var mycket tankeväckande och värdefulla för vårt fortsatta formande av gudstjänster som ett möte mellan Gud och människor och ett möte mellan människor.
Efter eftermiddagens fikapaus avhandlades årsmötet för Medarbetarförbundet i Region Mitt för Equmeniakyrkan och Equmenia (MAS).
Ordförande under årsmötet var Oskar Johansson som ledde förhandlingarna assisterad av sekreteraren för mötet Patric Forsling. Efter att gått igenom årsberättelsen och fastställt räkenskaperna beviljades styrelsen, på revisorernas rekommendation, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
I samband med efterföljande val och bekräftande av val omvaldes hela styrelsen.
Ordförande: Lars Söderlund, övriga ledamöter: Patric Forsling, Mats Johansson, Eva Reithner, Jessica Elnefred, Anna-Karin Holmberg och Niklas Björklund.
För innevarande år och kommande rapporterades följande samlingar som kommer beröra oss som medarbetare: En dag av uppmuntran i Vinnersjö den 26 september. Särskild inbjudan kommer. Medarbetardagar våren 2020, tid och plats kommer att meddelas via styrelsen.
Vidare informerades om ett arbete som gjorts i styrelsen kring konflikthantering. Samtliga medarbetare kommer före sommaren få ett utkast att reflektera över och reagera på till styrelsen. Bakgrunden är att vi noterat att många konflikter mellan arbetsgivare och anställda skulle kunna undvikas om det finns fungerande strukturer på plats som idag regleras av kollektivavtalet. Vi noterar också att små konflikter snabbt tenderar att eskalera eftersom vi inte har fasta strukturer kring hur vi hanterar frågor vi är oense om. Dokumentet ska ses som en “ledstång” och målsättningen är att arbetsgivare och arbetstagare ska ha samma ordningar att hålla sig till. Vår förhoppning är att vi kan bidra till en bättre kyrka som värnar om anställda och församlingar.
MAS vill framföra ett varmt tack till Equmeniakyrkan i Söderhamn för ett gott värdskap under dagen.