Medarbetardagar i Härnösand 20-22 april

Bäras av tro, dela tro och leva tro
Temat vi kommer dela tankar kring är “bäras av tro, dela tro och leva tro” Våra planerade föreläsare är Eleonore Gustafsson som vi träffat tidigare samt våra nya biträdande kyrkoledare Karin Wiborn och Joakim Hagerius.Vi vänder oss under dessa dagar i första hand till de som är i aktiv tjänst som ett försök att begränsa antalet deltagare under rådande tider.Vi tänker oss att vi ska återkomma med samlingar för de som är i annan tjänst och de som är pensionerade medarbetare.Kostnaden för dagarna är 2200:- / pers och skall betalas före sista anmälningsdag som är den 12 mars.

Läs mer om detta här: medarbetardagar