Medarbetardagar med årsmöte

Under ett dygn, 17-18 april samlades ett 30-tal medarbetare från vår region till inspiration och förbön. Platsen för samlingen var stiftsgården i Undersvik. Första dagens inspiration stod P-O Byrskog för, som tog oss med i tankar kring kyrkans kallelse och uppdrag att leva i Kristus. Andra dagen var det Eleonore Gustafsson som tog oss med i tankar kring vår förkunnelse om Jesus och om den i vår strävan efter att poängtera vårt personliga förhållande till Jesus gör församlingen överflödig. Är församlingen våra vänner eller våra syskon var en fråga som etsade sig fast i undertecknads tanke. Vi firade också gudstjänster där vi fick be med och för varandra samt dela nattvardens gåvor.

I samband med dygnet hade också medarbetarförbundet i region Mitt sitt årsmöte. Till ordförande omvaldes undertecknad, Lars Söderlund. Övriga ledamöter är Mats Johansson, Anna-Karin Holmberg, Eva Rethner, Patric Forsling och Jessica Elnefred. Det saknas en representant från Norra Uppland och medarbetargruppen i den delen av regionen fick i uppdrag att utse en representant till styrelsen.

Vid årsmötet gavs också information om det nationella Equmed, (medarbetarförbund), och dess framtid. Vi från vår region förordar någon form av ombildande där de olika regionerna utser representanter till ett nationellt råd.  Detta för att det ska bli en tydligare koppling mellan det regionala och nationella. I den diskussion som följt i spåren av detta är det tydligt att vi behöver någon form av platform/forum för medarbetarkåren vid sidan av fackliga organisationer och samfund där frågor som rör kallelsen eller omsorgen och tillsynen om de som inte har anställning kan hanteras. Ett sådan medarbetarråd skulle omfatta alla som är avskilda eller ordinerade inom kyrkan oavsett om de har tjänst eller inte. Övriga anställda skulle omfattas så länge de har tjänst.

I samband med en dag den 9 maj i Gävle togs den frågan vidare vid Equmeds årsmöte. Vi får därför följa frågan och se vart den leder i samband med vinterkonferensen i januari.