Medarbetarförbundets dag i Söderhamn 30 mars 2017

Den 30 mars samlades ca 30 medarbetare i Region MItt till en inspirationsdag och årsmöte för förbundet. Equmeniakyrkan i Söderhamn stod som lokal värd och hade ordnat med fika och lunch. För inspirationen svarade Equmenias förbundssekreterare Carin Dernulf och biträdande förbundssekreterare Magnus Sternegård. Utifrån Equmenias Växa i tro planen fick vi fundera över hur vi möter ungdomar i olika livssituationer.

Vid årsmötet omvaldes Lars Söderlund till ordförande för Medarbetarförbundet i region mitt av Equmeniakyrkan och Equmenia. Övriga ledamöter i styrelsen blev Patric Forsling, Jessica Elnefred, Mats Johansson, Ingalill Nordgren, Anna-Karin Holmberg.