Publicerat 

Material

Här samlar vi material som församlingen kan ha nytta av i migration- och mångfaldsarbetet.

Asyl och migration – en ordlista

Här finner du en ordlista och kortfattad beskrivning av vad som är viktigt att tänka när det gäller Asyl och migration. Klicka här.

Equmenia och Equmeniakyrkans egna material

Mångfaldsträning
Vad menar vi med mångfald och integration? Mångfald är inte någonting som bara uppstår av sig själv. Det är resultatet av en långsiktig träning på att öppna upp sin verksamhet och sitt hjärta för att fler ska kunna känna sig välkomna, sedda och hemma. Ibland kan vi behöva stöd och träning för att förstå och hantera mångfald. Equmenia har ett nytt material som erbjuder just – träna på att skapa mångfald. Ett materila som vi i Equmeniakyrkan också kan använda!
Läsa och träna mångfald med Equmenias mångfaldsträning

Mångfald & Friluftsliv
Välkomna att upptäcka naturen tillsammans. Materialet ger tips och idéer för möten över kulturgränser. Innehållet är utformat främst för integrationsarbete men passar alla grupper som på ett roligt och givande sätt vill ut i naturen och umgås och lära känna varandra bättre.

Beställ häftet gratis på Nya Musik eller ladda ner det här: friluftsmaterial-mangfald-friluftsliv-webb.pdf

Gränslöst
Equmenias material för att inspirera och starta arbete med barn och unga i asylprocessen.
Läs mer här.

Kyrkans texter på olika språk

Biblar på olika språk
I Svenska bibelsällskapet webbshop finns biblar på cirka 90 språk och flertalet med olika översättningar.

Ett flyktingmaterial som heter ”På väg – en resa genom Bibeln för migranter” finns också att beställa på olika språk. Ett urval texter från Bibeln berättar om män och kvinnors erfarenheter av att lämna sitt för att hitta en ny plats att leva på.
Klicka här för att komma till bibelbutiken.

Texter och böner för gudstjänst
Equmeniakyrkan har tagit fram en bok med en samling användbara texter, som bibelord, bönder och information om Equmeniakyrkan, på sju olika språk. Läs mer och ladda ner boken här: Boken ”Välkommen!”

Trosbekännelsen, Vår fader och välsignelsen på:vision-affisch-ny_200

ARABISKA (pdf)

FARSI (pdf)

Affisch med Equmeniakyrkans vision på olika språk:

Ladda ned som A4

Ladda ned som A5

 

Om religion i Sverige

Häften på flera språk om religion, religionsfrihet och trossamfund i Sverige. Använd dem i mötet med asylsökande och nyanlända.

Att arbeta med jämställdhet med nyanlända

Om jämställdhet, för unga på flera språk
YOUMO är en del av Ungdomsmottagningen på nätet, UMO.se. Här kan en På Youmo kan en se bilder och filmer och läsa på arabiska, dari, somaliska, svenska eller tigrinska. Gå in på YOUMOs sida om jämställdhet genom att klicka på rubriken.

Om jämställdhet, på flera språk
Information Sverige är Länsstyrelsernas webbsida med information om Sverige för den som är asylsökande eller som nyligt fått uppehållstillstånd. Denna sida lyfter frågan om jämlikhet, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Läs mer genom att klicka på rubriken.

Bildas metod ”Hej Sverige!”
Ett digitalt material att använda i studiecirkelform som tar upp olika aspekter av mötet med det svenska samhället. Bland annat finns där ett avsnitt om jämställdhet och värdegrund. Materialet är i första hand utrikesfödda kvinnor som inte har jobb eller studier i Sverige, men är inte begränsat till den målgruppen. Läs mer genom att klicka på rubriken.

Meningsfull väntan: Jämlikhet och jämställdhet
Studiematerial och kortfilmer på flera språk, som öppnar upp för samtal om det svenska samhället. Träff nummer 6 är på ämnet Jämlikhet: http://meningsfullvantan.se/.

Att arbeta jämställt med nyanlända

”En rapport från Sveriges Kvinnolobby visar att nyanlända kvinnor får sämre stöd än män vad gäller att ta sig ut på arbetsmarknaden. Vad behöver politiker göra, och vad kan vi andra göra, för att se till att etableringen av nyanlända blir mer jämställd?” Läs mer här.

Tips (från verksamheten MigrantMammor) för att involvera nyanlända kvinnor i er verksamhet:

 • Erbjud mötesplatser som är enbart för kvinnor. Det stärker upplevelsen av att platsen är trygg och att det är de deltagande kvinnorna som äger rummet och vad som händer där.
 • Arbeta med metoder som stärker kvinnornas självkänsla och upplevelse av egenmakt (empowerment):  fokusera på att de får dela med sig av sina kulturer och sina perspektiv, låt dem utforma verksamheten efter deras behov.
 • Håll i aktiviteter för barn/anordna barnpassning, parallellt med aktiviteter för vuxna.
 • Tänk igenom ut ni sprider information om verksamheten: finns det en bredd i kanalerna (internt, offentligt, med hjälp av kommunen, andra föreningar, mun-till-mun)?
 • Ge inte upp i första taget, om det kommer få från början. Räkna med att ordet sprids successivt i interna nätverk eller från mun-till-mun.
Asyl och etablering med hjälp av andra aktörer

Studieförbundet Bilda – integration

 • Hej Sverige
  Digitalt material som stöd för studiecirklar om vägar till studier och jobb.
 • Hej Skolan
  Digitalt material som stöd för studiecirklar om föräldrars delaktighet i skolan. Material för alla, inte bara utlandsfödda.

Migrationsverkets Youtube-kanal
Migrationsverket på Youtube

Verktyg till de nyanlända

Welcome App
Tipsa era vänner om appen som heter WELCOME APP. Den vänder sig i första hand till nyanlända personer, man kan vara intressant för alla.

Ladda ner appen för iOS
Ladda ner appen för Android

Information Sverige: samhällsinformation för nyanlända
Här finns samhällsinformation för nyanlända på flera språk.
Här hittar du också boken ”Om Sverige” som bland annat kan användas i språkcaféer och andra samlingar.
Läs mer här.

Safe place – en flerspråkig app till barn och unga som upplevt trauma.
Appen ges ut på fem språk: svenska, engelska, persiska, arabiska och somaliska.

Safe Place är ett verktyg som kan användas för att lindra traumarelaterade svårigheter så som stark stress, känslor av oro, ångest eller sömnsvårigheter.

Ladda ner Safe Place för iOS
Ladda ner Safe Place för Android

Litteratur

Ny grundkurs i kristen tro Vägen sanningen och Livet. En grundkurs i kristen tro som utgår från Jesu liv och vad vi kan lära oss av honom när det gäller relationen till Gud och varandra. Boken finns på svenska och persiska. Författare Linda Alexandersson. Beställ den här. 

 

Ensamkommandes upplevelser & professionellas erfarenheter – integration, inkludering och jämställdhet

av Mehrdad Darvishpour, Niclas Månsson, utgiven av: Liber
Den här antologin tar upp både framgångsfaktorer och hinder när det gäller de ensamkommandes livskvalitet, hälsa, välfärd, skolgång, arbetsmarknad och deras fortsatta inkludering och integration i samhället. Läs mer och beställ här.

Språkträning
Svenskaträning 31 kr/häfte.
Tillsammans med Bilda driver Equmeniakyrkan projektet Svenska med sång. Läs mer här. 

Tidning på lätt svenska
8 Sidor är en nyhetstidning på lättläst svenska. Många med svenska som andraspråk läser 8 Sidor på webben eller i en app i sin telefon. Men alla som skulle ha glädje av tidningen känner inte till den. Använd den gärna i studiecirkel, språkcafé eller annan verksamhet där du möter asylsökande och nyanlända.
Hitta tidningen här.

Böcker på lätt svenska
Informationsmaterial på lättläst svenska som berättar om vad som finns för vuxna på lättläst svenska. Läs mer här.

Vilhelm Mobergs alla böcker om utvandrarna finns nu på lättläst svenska.
Till böckerna finns också lektionstips.

Psykosocialt stöd

För dig på flykt och dig som möter människor på flykt. Genom våra samarbeten med Svenska Kyrkan och Röda Korset har vi tillgång till material och metoder som de har tagit fram gällande psykosocialt stöd. Här finns tips för stöd för människor på flykt, men också stöd till dig som möter människor på flykt.

Tag det av materialet här: Psykosocialt stöd