Publicerat 

Material

Här samlar vi material som församlingen kan ha nytta av i migration- och mångfaldsarbetet

Ny bok – Vägen sanningen och Livet. En grundkurs i kristen tro som utgår från Jesu liv och vad vi kan lära oss av honom när det gäller relationen till Gud och varandra. Författare Linda Alexandersson.

https://www.argument.se/kategori/gudstjanst-och-forsamling/integration/

Ensamkommandes upplevelser & professionellas erfarenheter – integration, inkludering och jämställdhet

https://www.smakprov.se/bok/pocket/ensamkommandes-upplevelser-professionellas-erfarenheter-integration-inkludering-och-jamstalldhet-9789147129263/
av Mehrdad Darvishpour Niclas Månsson , utgiven av: Liber

Safe place – en flerspråkig app till barn och unga som upplevt trauma.

Appen ges ut på fem språk: svenska, engelska, persiska, arabiska och somaliska.

Safe Place är ett verktyg som kan användas för att lindra traumarelaterade svårigheter så som stark stress, känslor av oro, ångest eller sömnsvårigheter.

Ladda ner Safe Place för iOS
Ladda ner Safe Place för Android

Asyl och etablering

Studieförbundet Bilda – samhälle och mångfald

Hej Sverige
Digitalt material som stöd för studiecirklar om vägar till studier och jobb.

Hej Skolan
Digitalt material som stöd för studiecirklar om föräldrars delaktighet i skolan. Material för alla, inte bara utlandsfödda.

Studieförbundens hemsida för asylsökande

Där finns mycket information för er som håller i språkcaféer och liknande. Läs mer

Migrationsverkets Youtube-kanal

Migrationsverket på Youtube

Welcome App

Tipsa era vänner om appen som heter WELCOME APP. Den vänder sig i första hand till nyanlända personer, man kan vara intressant för alla.

Ladda ner appen för iOS
Ladda ner appen för Android

Welcome Talent

En sida som underlättar för nyanlända att hitta jobb som passar deras kompetens.
Läs mer

Mångfaldsträning

Vad menar vi med mångfald och integration? Mångfald är inte någonting som bara uppstår av sig själv. Det är resultatet av en långsiktig träning på att öppna upp sin verksamhet och sitt hjärta för att fler ska kunna känna sig välkomna, sedda och hemma.
Ibland kan vi behöva stöd och träning för att förstå och hantera mångfald. Equmenia har ett nytt material som erbjuder just – träna på att skapa mångfald. Ett materila som vi i Equmeniakyrkan också kan använda!
Läsa och träna mångfald med Equmenias mångfaldsträning

Mångfald & Friluftsliv

Välkomna att upptäcka naturen tillsammans. Materialet ger tips och idéer för möten över kulturgränser. Innehållet är utformat främst för integrationsarbete men passar alla grupper som på ett roligt och givande sätt vill ut i naturen och umgås och lära känna varandra bättre.

Ladda ner: friluftsmaterial-mangfald-friluftsliv-webb.pdf

En liten ordlista

Här finner du en ordlista och kortfattad beskrivning av vad som är viktigt att tänka när det gäller Asyl och migration.
Läs mer

Språkträning

Svenskaträning 31 kr/häfte.
Studieförbundet Bilda har material för språkträning

Tidning på lätt svenska: 8 Sidor är en nyhetstidning på lättläst svenska. Många med svenska som andraspråk läser 8 Sidor på webben eller i en app i sin telefon. Men alla som skulle ha glädje av tidningen känner inte till den. Använd den gärna i studiecirkel, språkcafé eller annan verksamhet där du möter asylsökande och nyanlända.
Läs mer

Böcker på lätt svenska:
Läs mer

Gränslöst

Nytt material för att inspirera och starta arbete med barn och unga i asylprocessen.
Läs mer 

Om religion i Sverige

Häften på flera språk om religion, religionsfrihet och trossamfund i Sverige.
Använd dem i mötet med asylsökande och nyanlända
Läs mer 

Tio tumregler för god ekumenik
(pdf, utgivet av SKR)

Kristna i moten med manniskor med annan tro
(pdf, utgivet av SKR)

Möten med islam
(pdf, utgivet av Svenska kyrkan)

Viktigt att veta om islam
(pdf, Femton saker som kristna bör veta om islam. Utgivet av Svenska kyrkan.)

Portal för nyanlända

Här finns samhällsinformation för nyanlända på flera språk.
Här hittar du också boken ”Om Sverige” som bland annat kan användas i språkcaféer och andra samlingar.
Läs mer

Biblar på olika språk

I Svenska bibelsällskapet webbshop finns biblar på cirka 90 språk och flertalet med olika översättningar.

Ett nytt flyktingmaterial som heter ”På väg – en resa genom Bibeln för migranter” finns också att beställa på olika språk. Ett urval texter från Bibeln berättar om män och kvinnors erfarenheter av att lämna sitt för att hitta en ny plats att leva på.
Läs mer

Texter och böner för gudstjänst

Trosbekännelsen, Vår fader och välsignelsen på olika språk.

ARABISKA (pdf)

FARSI (pdf)

vision-affisch-ny_200Affisch med Equmeniakyrkans vision på olika språk

Ladda ned som A4

Ladda ned som A5