Publicerat 

Mångfald och religionsmöten

_DSC2451_master_750

Vi finns idag i ett nytt Sverige som inte längre har EN gemensam kultur utan många. Det märks nu mer än någonsin efter det att så många flyktingar sökt sig till Sverige för att kunna bygga upp ett nytt liv här.  Vårt mångkulturella och mångreligiösa samhälle ställer nya utmaningar och nya frågor till oss som kyrka och församlingar.

I Equmeniakyrkan vill vi tillsammans forma en inkluderande och välkomnande kyrka med församlingar som färgas av mångfald, dialog och öppenhet för olikheter.

Genom arbetsområdet ”Mångfald och religionsmöten” vill vi stödja församlingar i mångkulturella miljöer och tillsammans utveckla strukturer och arbetsätt i mötet med människor och grupper från andra länder. Vi vill skapa nätverk mellan församlingar där erfarenhetsutbyte och fördjupning kan ske. Tillsammans utveckla former och arbetsätt för hur vi kan möta och inkludera människor med bakgrund i andra länder. 

Vi vill också främja möten med människor av annan tro än vår egen. Möten, kunskap, förståelse och samverkan är nödvändiga för att vi ska kunna bygga vänskapsrelationer och ett tryggt samhälle på den ort där vi finns.

Kontaktperson
Inga Johansson
076-505 31 81