Publicerat 

Interreligiösa medföljare

Bli interreligiös medföljare!

I vår kommer Equmeniakyrkan i samarbete med Kristna Fredsrörelsen att starta satsningen ”Interreligiösa medföljare”. Detta är ett nytt koncept där människor av olika tro tillsammans utbildas för att öka tryggheten och säkerheten för personer som bor på flyktingboenden, detta genom sin fysiska närvaro. Det bygger på medföljningsmetoden som både Sveriges Kristna Råd och Kristna Fredsrörelsen arbetar med internationellt.
Läs mer om KrFs fredsobservatörsprogram i Latinamerika eller SKRs program i Israel och Palestina.

Denna satsning har dessutom ett interreligiöst symbolvärde och sin bas i ”Vägra Hata”-kampanjen som samlat ledare för alla religiösa grupper i Sverige som tagit avstånd från användandet av religiösa argument för att legitimera hat, våld och aggressivitet.

Utbildningen kommer att pågå under en till två dagar med en erfaren utbildare från Kristna Fredsrörelsen. Utbildningen innefattar bakgrund om preventiv närvaro/medföljning, ickevåld, säkerhetsbedömningar, uppförandekod och medföljarrollen, vanliga frågor och svar om asylrätt, att få öva på möjliga konfliktsituationer som kan uppstå i medföljningsarbetet och hur dessa konflikter kan hanteras. Efter färdig utbildning ska deltagarna tillsammans och på frivilligbasis finnas på och även vandra utanför asylboenden och genom sin närvaro skapa en tryggare tillvaro för flyktingarna på asylboendet. Medföljaren ska vara empatiskt lyssnande och ett ge ett moraliskt stöd och genom sin närvaro förhoppningsvis förebygga uppkomsten av brott, vandalisering eller hot mot de som bor på boendena.

Satsningen är en pilot, det vill säga den första i sitt slag i Sverige och är kostnadsfri.  Den kommer att genomföras på tre olika platser i landet och bygger på en interreligiös samverkan. Ni får därför gärna, om ni är intresserade av att bli utbildade, tipsa andra församlingar och samfund i närområdet att vara med.

Intresseanmälningar skickas till
inga.johansson@equmeniakyrkan.se.

Frågor om konceptet skickas till
julle.bergenholtz@krf.se