Publicerat 

Konvertiter

Att konvertera till en ny religion är en komplex och inte sällan omfattande process som kräver eftertanke och reflektion. Att möta en person som under asylprocessen önskar konvertera till kristendomen kan vara en utmanande och svår uppgift. SKR:s migrations erbjuder kontinuerligt utbildning och vägledning kring konvertering, särskilt om den som konverterar vill åberopa sin konversion som asylskäl. Det är angeläget att veta hur vi kan förhålla oss till existerande praxis i asylprocessen.

Om någon vill konvertera är det alltid angeläget om god bibelundervisning och introduktion till den nya tron. Att undervisingen sker under en lång period och på ett språk som konvertiten kan förstå. Att vi är måna om att personen lär känna församlingen och tro för dop och medlemskap.

Inte sällan tillfrågas pastor eller annan person i församlingen att skriva intyg om konversion för den ansylsökande. Här hittar du en mall och goda råd inför intyg och konversion.

Här hittar du riktlinjer för intygsskrivande angående konversion under asylprocessen samt en lista över sådant som är bra att tänka på för den som söker asyl i Sverige, som överväger att konvertera till kristen tro och som vill kunna åberopa konversionen i sitt asylärende.
Läs mer

Nästa utbildningsdag om konversion i asylprocessen är 16 febr, 2017 i Lund. Mer info kommer inom kort.

För frågor kontakta
inga.johansson@equmeniakyrkan.se