Publicerat 

Nätverksträffar och utbildningar

För att kunna bygga ett långvarigt stöd och arbete med och för Asylsökande och nyanlända behöver vi mötas till utbildning och erfarenhetsutbyte. Vi är många organisationer och kyrkor som jobbar inom migrationsområdet och vi uppmuntrar till samverkan. Equmeniakyrkan inbjuder till nätverksträffar och utbildningar både nationellt och regionalt och ofta i samverkan med andra.

Håll utkik på kalendariet där vi lägger ut information och inbjudan till seminarier och nätverksträffar. Se också vad som finns lokalt från andra organisationer och kyrkor.

varme__cr#Värme

SKR:s migrationsgrupp har beviljats EU-medel för en stor utbildningsinsats för anställda och volontärer i församlingar. Utbildningen, som kallas #Värme, genomförs under 2017 och 2018. Den handlar om migration som globalt fenomen, den svenska asylprocessen och svensk asylrätt. En viktig och omfattande del av utbildningen är att bygga upp deltagarnas roll som stödpersoner och hjälpare genom ett psykosocialt förhållningssätt. Teologiska utgångspunkter för kyrkornas arbete med asylsökande tas också upp.
Läs mer om #Värme

För frågor och mer information kontakta
inga.johansson@equmeniakyrkan.se
eller någon av de regionala samordnarna för migration och asyl