Publicerat 

EU-migranter

 

First-day-of-school---bookbags_speglad_720

Situationen i Rumänien och Bulgarien
RomerEU15
Ladda ned foldern för mer information.

Många av de EU-migranter som vi möter på gator och torg är romer från Rumänien eller Bulgarien. Det finns ca 6 miljoner romer inom EU och en stor del av dem finns i Rumänien och Bulgarien, där de lever i ett stort utanförskap, utgör samhällets mest diskriminerade och marginaliserade grupp, individer som inte ens i sitt eget hemland har grundläggande medborgerliga rättigheter. För dessa människor är tiggeriet ett desperat försök att försörja sig själva och de familjer som ofta är kvar i hemlandet och lever under existesminimum.
Situationen i dessa länder måste förändras!

Utbildningsnivån inom den romska minoriteten i Rumänien och Bulgarien är låg. En del barn börjar inte i skolan överhuvudtaget och andra hoppar av den i förtid. Dessutom finns det många vuxna analfabeter. Avsaknaden av utbildning eller bristfällig sådan gör det svårare att etablera sig på arbetsmarknaden, att förstå sina rättigheter och skyldigheter. För många romska familjer är de olika ekonomiska hinder, som kostnader för undervisningsmaterial och skoluniform innebär, oöverstigliga. Familjen är tvungen att priorietera den dagliga överlevnaden och har helt enkelt in råd att låta barnen eller alla barn gå i skolan. Många saknar sjukförsäkring och inte heller råd till sjuk- och hälsovård.

 

Ge stöd till sociala projekt i Rumänien och Bulgarienruth_projekt

För att lösa romernas situation i hemlandet krävs ett brett samarbete. Det kommer att ta lång tid och stora insatser. Vi kan stötta romer under den tid de finns i Sverige och det är bra, men än mer angeläget är det att hitta sätt att påverka och förända situationen för romer i sitt hemland.

Equmeniakyrkan har besökt projektet ”Ruth”, i Bukarest, som drivs av Baptistunionen i Rumänien. Ruth-projektet omfattar grundskola för romska barn, vuxenutbildning, praktisk utbildning för vuxna, rådgivning, hälso-och hygien-program med mera. Det finns ytterligare två projekt, på andra platser, via European Christian Mission som Equmeniakyrkan har kontakt med. I Livizile, en mycket fattig region, arbetar man framför allt för barn, genom att hjälpa dem med skolgången och skapa förutsättningar för en bättre framtid. I Sibiu arbetar man gentemot familjer som har barn med utvecklingsstörning.

Ladda ned projektbeskrivning om Ruth (engelska) som pdf »

I Sofia, Bulgarien, finns ett liknande projekt som bedrivs av Baptistunionen i Bulgarien. Socialt stöd, undervisning för barn och vuxna, fritidsverksamhet för barn, föräldrarådgivning med mera. Detta arbete har pågått under många år men lokalerna är slitna och för små och därför har ett nytt center byggts upp för att kunna utveckla arbetet. Till detta nya center behövs stöd för uppbyggnad och fortsatt socialt arbete för romska barn och familjer.
Projektledare i Sofia: Dimitrina Oprenova, d.oprenova@sebc.bg

Bilder från Sociala centret i Sofia, Bulgarien
i en PowerPont 27 Mb »

 

För församlingar och enskilda i Sverige som vill ge stöd direkt till romer i Rumänien och Bulgarien rekommenderar Equmeniakyrkan ovan nämnda projekt.

Ge en gåva till projekt i Rumänien genom Equmeniakyrkans 90-konto

pg 90 03 28-6 eller bg 900-3286

Märk inbetalningen Rumänien/Bulgarien 47700

För frågor och ytterligar information kontakta
Inga.johansson@equmeniakyrkan.se eller
Cecilie.larsen@equmeniakyrkan.se