Publicerat 

Rådgivning till asylsökande

Många församlingar ger rådgivning i asylprocessen. Om ni behöver stöd i rådgivning kan ni vända er till nedanstående organisationer som har gratis rådgivning.

Asylrättscentrum finns öppen för församlingar och organisationer. Här kan ni få kostnadsfri juridisk rådgivning i frågor som rör asyl, familjeåterförening, svenskt medborgarskap och i allt annat som rör den svenska utlänningslagstiftningen. Vi är som kyrka medlemmar i Asylrättscentrum.

Länk till webbsida: http://sweref.org/
Länk till facebooksidan: https://www.facebook.com/sweref.org/

Här kan du ladda ner en presentationsfolder om Asylrättscentrum.

Sociala Missionen erbjuder kostnadsfri rådgivning och stöd till enskilda i frågor som rör asyl samt familjeåterförening i ärenden då familjer splittrats på grund av flykt. Huvudman för Sociala missionen är församlingar inom Equmeniakyrkan i Stockholm, Uppsala och Gotlands län.

SKRs arbetsgrupp för migration och integration består av  personer som sammantaget står för en mycket stor kompetens inom området. Gruppen följer utvecklingen och agerar, framför allt genom kontakt med rådgivningsbyråer och FARR (Flyktinggruppernas riksråd) och Migrationsverket och andra beslutande myndigheter. Gruppen arbetar också med politisk påverkan. Gruppen har dock inte möjlighet att engagera sig i enskilda lokala fall. Inga Johansson representerar Equmeniakyrkan i arbetsgruppen.