Publicerat 

Samordnare migration och asyl

I Equmeniakyrkan finns fem samordnare (Anja Wändal, region Svealand saknas på bilden) för migration och asyl med  uppgift är att stödja och utveckla församlingars arbete med asylsökande och nyanlända.  Idag har cirka 250 – 300 församlingar olika former av arbete för och med asylsökande och nyanlända.

Nätverksträffar och kursdagar anordnas i våra regioner. Håll utkik i kalendariet för mer information!

Samordnarna har sin utgångspunkt i Region Öst, Svealand, Stockholm, Mitt och Nord. De finns även som resurser för övriga regioner.Ta gärna kontakt med samordnarna eller med Inga Johansson som är nationell samordnare för arbete med asylsökande och nyanlända.

Kontakt

Samordnarna har sin utgångspunkt i Region Väst, Svealand, Stockholm, Mitt och Nord. De finns även som resurser för övriga regioner.

Region Väst: Sofia Rosén, 070-486 04 72

Region Svealand: Anja Wändal, 070-217 46 33

Region Stockholm: Kristina Färdeman, 070-419 24 93

Region Mitt: Jan Marklund, 070-761 97 83

Region Nord: Rekrytering pågår. Kontakta Inga Johansson vid frågor.

Nationellt: Inga Johansson, 076-505 31 81