Publicerat 

Samordnare migration och asyl

I Equmeniakyrkan finns tre samordnare för migration och asyl med uppgift är att stödja och utveckla församlingars arbete med asylsökande och nyanlända. Idag har cirka 250 – 300 församlingar olika former av arbete för och med asylsökande och nyanlända.

Nätverksträffar och kursdagar anordnas i våra regioner. Håll utkik i kalendariet för mer information!

Samordnarna har sin utgångspunkt i Region Väst och Region Mitt. De finns även som resurser för övriga regioner. Ta gärna kontakt med samordnarna eller med Inga Johansson som är nationell samordnare för arbete med asylsökande och nyanlända.

Kontakt
Samordnarna har sin utgångspunkt i Region Väst och Region Mitt. De finns även som resurser för övriga regioner.

Region Väst: Sofia Rosén, 070-486 04 72

Region Mitt: Jan Marklund, 070-761 97 83

Nationellt: Inga Johansson, 076-505 31 81