Publicerat 

Svenska med sång

Equmeniakyrkan och studieförbundet Bilda har ett nytt projekt tillsammans som heter Svenska med sång. Projektet pågår från hösten 2019- december 2020 och är finansierat av Länsstyrelsen. Projektledare för Equmeniakyrkan är Sofia Rosén, sofia.rosen@equmeniakyrkan.se.

Svenska med sång erbjuder ledare metodstöd och kompetensutveckling för att skapa språkinlärning och integration genom sång. Projektet vänder sig till ledare för språkkörer, språkcaféer, familjekörer och sjung-med-ditt-barn-grupper med flera liknande verksamheter. Under 2019 tas ett ledarmaterial fram som ligger till grund för de sjungande gruppernas gemensamma arbete. Syftet är att  ge människor som kommer till Sverige från andra delar av världen får en språngbräda in till svenska samhället genom att sjunga språket.

Körkraft, som finansierats av Allmänna Arvsfoden under tre år, är också en del av Svenska med sång.

Första regionala träffen för Svenska med sång blir lördag 25 januari, 9.30-ca 15.30 i Arboga, Örtagårdskyrkan. Jan Mattson och Andreas Andersson kommer då att presentera ett nytt Ledarmaterial, Sjung Språket. Program hittar du här : https://equmeniakyrkan.se/kalender/svenska-med-sang-en-dag-for-ledare/ Mer information kommer inom kort!

Nästa Nationella nätverksträff blir 21-21 februari i Stockholm. Inbjudan och program kommer inom kort!

Aktuella evenemang och kurser