Publicerat 

Sjung språket

Sjung språket!

Dom av oss som trodde att vi bara skulle sjunga ”sånger på svenska” hade fel.
Jan Mattsson visste bättre än så. Klart att vi skulle lära oss av varandra – klart vi skulle sjunga sångerna med samma mångfald som vår grupp förkroppsligade! Tigrinja, dari, arabiska… fick vi också sjunga på.

Konsten att memorera texter, verser och fraser genom melodier, rytmer och ramsor lever än. Det blir ju inte enklare att lära sig ett språk, än just genom att sjunga det. Visste du det inte redan, så prova!

Inom Equmeniakyrkan är vi många församlingar som arbetar med språkcaféer och mötesplatser för språkträning. Detta är ett mycket viktigt arbete. Och vi får aldrig glömma möjligheten att ständigt förnya, bredda och fördjupa oss i vårt arbete när vi upplever att vi kör fast. Glöm inte sångens och musikens nycklar! Plocka fram gitarren och skriv lite sånger – själv eller tillsammans med de som du möter i verksamheten. Ibland kan man behöva lite inspiration och hjälp att komma igång. Ta hjälp!

Vi som vallfärdade till Tureholmskyrkan i Sösdala en lördagsmorgon med pajer och diverse hemmasnickrade sallader – dofter och smaker från hela mellersta Skåne – skiljdes i tidiga kvällen, berikade av sångens kraft. Nya fraser och nya vänner. Tack, Jan Mattsson, som kom och var med oss i musiken en hel dag! Tack för dina vackra sånger, som bär både budskap och funktion.

Tack till Tureholmskyrkan i Sösdala som beredde plats för denna härliga dag!

Eva Kunda Neidek
regional samordnare, migration och asyl
Region Syd