Miljövård i Thailand

Observera

Denna text publicerades första gången den 27 november, 2019. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Duangdet och Guneya i Thailand

Att förändra tänkesätt innebär förändrad praxis – En berättelse av familjen Twunchalasai

Duangdet och Guneya bor med sina två barn i byn Mae Aw. De odlar ris, föder upp grisar och höns, samt odlar majs. Majsen är deras främsta källa till kontanta inkomster eftersom den är lätt att både odla och sälja. Men majsodling kräver stora odlingsytor, bekämpningsmedel och kemiska gödningsmedel – vilket försämrar stora jordområden. Dessutom stiger kostnaden för att odla majs varje år. Därför var Duangdet och Guneya intresserade av att arbeta i projektet, för att lära sig mer hållbara odlingsmetoder.

”När vi började delta i projektets möten och dess utbildning i skogsvård blev vi ivriga att lära mer och ville vara med i aktiviteter för skogsvård i byn, så vi tvekade inte att avsätta en del av marken där vi odlar majs, till att plantera träd. Vi började med att anlägga ett bevattningssystem. Sedan planterade vi olika träd och buskar som mandarin, avokado, banan, mango, passionsfrukt, citron, vide och bambu. Till några av dem har vi fått plantor från projektet, vi har även fått taggtråd för att hålla djuren borta. Träden vi planterade växer bra och vi tar hand om dem noga.

Projektet har också haft en utbildning i den filosofi som den gamle kungen främjade – ”tillräcklig ekonomi”. Då fick vi idén att även anlägga en köksträdgård, med olika grönsaker såsom sallad, koriander, lök, vitlök, citrongräs, gurkmeja, ingefära, galanga och chili. Det gör att vi har grönsaker att äta hela året.

Tillräcklig ekonomi är ett begrepp som myntats av Thailands förre kung. Det innebär bl.a. att leva enkelt, med de resurser som finns tillgängliga på plats och gemensamt utveckla lokala lösningar i närsamhället. Begreppet kan tillämpas på individuell, närsamhälles- och nationell nivå.

De här aktiviteterna är bra för oss och för hela byn, eftersom vi använder färre kemikalier och vi inte längre behöver röja ny skogsmark för odling. Projektet hjälper oss att åtgärda problemen med miljön också, som skogsavverkning och rök från skogsbränder. Även om våra träd ännu inte har burit frukt – vi har nyligen planterat dem – har vi en stor mängd grönsaker vilket ger oss bra och näringsrik mat hela året och minskar våra levnadskostnader.”

 

Equmeniakyrkan är delaktig i ett projekt för att bevara den hotade miljön i sex Karenbyar i norra Thailand.
Vill du vara med och stötta arbetet i Thailand?
Swisha din gåva till 900 32 86 eller betala via Bankgiro 900-3286 märk ”Internationellt”

In English

Changing Mindset Means Changing Practices – A story told by the Twunchalasai Family

Duangdet and Guneya live in the Mae Aw village with their two children. They grow rice and raise pigs and chickens for food and grow corn as their main source of income as well because it is easy to grow and sell. However, growing corn requires a lot of space and the use of herbicides, and chemical fertilizer—which, since the area is so large deteriorates large areas of soil. Also, the costs of growing corn have been rising every year. Therefore, they were interested in working with the community and Project to find ways of crop production that are more sustainable.

After they began participating in project meetings and trainings in forestry care activities we were eager to learn more and wanted to participate in the agroforestry and community forestry activities so we did not hesitate to allot a portion of our corn field to agroforestry. We then began by putting in a water system and after that we started planting different plants, such as tangerine, avocado, banana, mango, passion fruit, lemon, wicker, and bamboo—some of which the Project provided seedlings, trainings, and some barbed wire fencing to keep animals out. The trees we planted are growing well and I am looking after them carefully.

The Project gave a training in the late king’s philosophy of sufficient economy as well. That gave us the idea to plant a home garden as well, with of a variety of plants and vegetables such as  Lettuce, coriander, onion, garlic, lemongrass, turmeric, ginger, galangal, and chili. This provided us with our own garden of vegetables that we can eat throughout the year.

These activities are beneficial to us and to the community also because we are reducing the use of chemicals and we do not need to clear new forest areas. The project is helping us address other environmental problems as well, including degraded forests and smog problems from burning. Although our trees have not yet produced fruit since we just planted them, we planted a large variety of vegetables so that we will have good sources of food year around will help reduce our living expenses as well.