Nattvardskalk och bröd

Välkommen till

Region Mitt

Karta Region Mitt

Välkommen till Region Mitt

Tillsammans, i varje församling och i Region Mitts vidare gemenskap, bygger vi en kyrka där mötet med Jesus förvandlar mig, dig och världen.

Region Mitt består av församlingar och föreningar i sex regiondelar: Västernorrland, Jämtland, Dalarna, Hälsingland, Gästrikland och Norduppland.

Kalender

Vi arbetar just nu med att föra över kalendern från vår gamla webbsida.

Regionalt arbete

Regionens främsta uppgift är att stötta kyrkans församlingar och föreningar i utveckling och arbete. Det görs på många olika sätt och det här är några av alla de saker vi jobbar med just nu.

Medarbetarinformation

Information och inbjudningar till regionens medarbetare och ideelt engagerade

Läs mer

Kontaktuppgifter

Besöksadress
Equmeniakyrkan
Betlehemskyrkan Gävle
Waldenströmsplan 1
802 50 Gävle

Vi jobbar för Region Mitt

Erika Planeskog

Erika Planeskog

Föreningsutvecklare Equmenia mitt

0764-56 84 06

erika.planeskog@equmenia.se

Jan Marklund

Jan Marklund

Regional samordnare för migration och asyl Region Mitt

070-761 97 83

jan.marklund@equmeniakyrkan.se

Maria Melin

Maria Melin

Regionsamordnare Equmenia Mitt

maria.melin@equmenia.se

P-O Byrskog, regional kyrkoledare Region Mitt

P-O Byrskog

Regional kyrkoledare, Region Mitt

076-505 31 24

p-o.byrskog@equmeniakyrkan.se

Sara Löfstedt

Sara Löfstedt

Församlingsutvecklare Region Mitt

0706-58 06 05

sara.lofstedt@equmeniakyrkan.se