Nattvardskalk och bröd

Välkommen till

Region Mitt

En gemensam webbplats för Equmenia Mitt och Equmeniakyrkan Mitt

Karta Region Mitt

Välkommen till Region Mitt

Tillsammans, i varje församling och förening, i Region Mitts vidare gemenskap, bygger vi en kyrka där mötet med Jesus förvandlar mig, dig och världen. Där vi får växa i gemenskap med varandra och Jesus.

Region Mitt består av församlingar och föreningar i Ångermanland, Medelpad, Jämtland, Härjedalen, Dalarna, Hälsingland, Gästrikland och Norduppland.

Den här sidan är gemensam för Equmeniakyrkan och Equmenia Region Mitt.

Kalender

Inställt: Mötesplats inför Kyrkokonferensen

20 aug
Sundsvall

Inför kyrkokonferensen har vi även i år två stycken samlingar runt om i regionen Mötesplatser där du och representanter från församling kan komma och möta representanter för kyrkoledningen och kyrkostyrelsen. Här kommer vi förbereda och samtala om de frågor som kommer upp under Kyrkokonferensen. Varmt välkomna! Den 20 augusti…

Info om Corona

Mitt Möts – Mitt i pandemin

25 aug

För Region Mitts församlingar, anställda och styrelser mfl. Nu börjar höstterminen och pandemin är inte slut – hur gör vi nu? Vi möts den 25 augusti kl 10 och kl 19 för ett samtal kring hur vi gör med våra gudstjänster och övriga samlingar denna höst. Ta med dig…

Mitt Samtalskväll kring ledarrekrytering

25 aug

En ständigt aktuell fråga i våra föreningar är hur man kan arbeta med ledarrekrytering. Frågan har återigen blivit aktuell i samband med att en del föreningar har ställts inför att ledare som är 70+/riskgrupp i dagsläget inte kan ställa upp i ledaruppdrag som vanligt. Efter önskemål så bjuder regionen…

Info om Corona

Mitt Möts – Mitt i pandemin

25 aug

För Region Mitts församlingar, anställda och styrelser mfl. Nu börjar höstterminen och pandemin är inte slut – hur gör vi nu? Vi möts den 25 augusti kl 10 och kl 19 för ett samtal kring hur vi gör med våra gudstjänster och övriga samlingar denna höst. Ta med dig…

Regionalt arbete

Regionens främsta uppgift är att stötta kyrkans församlingar och föreningar i utveckling och arbete. Det görs på många olika sätt och det här är några av alla de saker vi jobbar med just nu.

Medarbetarinformation

Information och inbjudningar till regionens medarbetare

Läs mer

Kontaktuppgifter

Besöksadress
Equmeniakyrkan
Betlehemskyrkan Gävle
Waldenströmsplan 1
802 50 Gävle

Vi jobbar för Region Mitt

David Arve - medarbetare

David Arwe

Regional samordnare Asyl och migration, Region Mitt

070-5677932

david.arwe@equmeniakyrkan.se

Erika Planeskog

Erika Planeskog

Föreningsutvecklare Equmenia Mitt

0764-56 84 06

erika.planeskog@equmenia.se

Jan Marklund

Jan Marklund

Regional samordnare för migration och asyl Region Mitt

070-761 97 83

jan.marklund@equmeniakyrkan.se

Maria Melin

Maria Melin

Regionsamordnare Equmenia Mitt

070-7714384

maria.melin@equmenia.se

P-O Byrskog, regional kyrkoledare Region Mitt

P-O Byrskog

Regional kyrkoledare, Region Mitt

076-505 31 24

p-o.byrskog@equmeniakyrkan.se

Sara Löfstedt

Sara Löfstedt

Regional församlingsutvecklare Region Mitt

0706-58 06 05

sara.lofstedt@equmeniakyrkan.se