Församlingsutveckling

Att våga tänka nytt – i skolan och på våra arbetsplatser träffas vi regelbundet för utvecklingssamtal. Vi utgår ifrån att elever och arbetstagare har ett behov av att utvecklas, att detta skall uppmuntras och att man behöver stöd i det utvecklingsarbetet.

Utveckling är inget man gör en gång för alla utan en ständigt pågående process. Det här borde väl också rimligtvis gälla församlingar?

Equmeniakyrkan har därför beslutat att församlingsutveckling ska vara ett prioriterat område. Församlingsutveckling handlar om att stödja och uppmuntra livs- och växtkrafterna i den lokala församlingen, så att den kan leva som en vittnande, gemenskapsbyggande och tjänande gemenskap i världen. Det har skapats en plan: ”Färdväg – Equmeniakyrkans resplan för församlingens förnyelse, utveckling och växt” som anger riktningen i detta arbete.

”Färdväg” har två delar. Den första svarar på frågorna om vad vi menar med ”församling” och ”växt”, vad handledarskap och församlingskultur innebär och vad som ingår i en omvärdsanalys. Den andra delen är praktisk och går steg för steg igenom hur en församling kan börja sin färdväg mot långsiktigt arbete för förnyelse, utveckling och växt samt en modell för hur man kan fortsätta att leva i en sådan process, med avstämning, planering, genomförande och ny avstämning.

Församlingsutvecklare

Equmeniakyrkan har också bestämt att det i varje av Equmeniakyrkans regioner ska finnas en församlingsutvecklare. Församlingsutvecklarens roll är att organisera och samordna församlingsutvecklingsarbetet i regionen. Detta innebär att besöka församlingar för att informera, lyssna och driva utvecklingsprocesser.

Församlingsutveckling i Equmeniakyrkan utgår från den lokala församlingens unika behov och situation samt församlingens egen beskrivning av sitt läge. Kyrkans uppgift är att tillhandahålla människor och redskap som kan hjälpa församlingen att ”upptäcka sig själv”, med förtjänster och brister, samt finna vägar och handlingar som vitaliserar församlingens liv och tjänst och för den närmare sin vision.

Handledare

En annan viktig uppgift för den regionala församlingsutvecklaren är att rekrytera, utbilda och uppmuntra handledare. Det är svårt att se på sin egen församling med neutrala ögon och det är lätt att bli hemmablind. Man kan behöva hjälp med att se blinda fläckar, outtalade normer och självklarheter. Därför behövs det handledare för att kunna stötta församlingar i församlingsutvecklingsarbete. Handledaren kan ge församlingen det där utifrånperspektivet och ställa de där ibland obekväma frågorna som man i församlingen kanske inte riktigt vågar närma sig eller kanske inte ens uppmärksammat. Handledaren går in i utvecklingsprocessen helt ofärgad och känner inte till eventuella minfält och vågar därför sätta fingret på de olika observationer som görs. Att få en handledare som passar församlingen är en viktig del av ”Färdväg”.

Samarbetet med Equmenia

Redan från början har det varit angeläget att Equmeniakyrkan samarbetar med Equmenia i utvecklingsarbetet. Barn- och ungdomsarbetet är ju församlingens barn- och ungdomsarbete. Det är en helhet. Därför försöker Equmeniakyrkans församlingsutvecklare och Equmenias föreningsutvecklare samarbeta i processer för att stötta församlingar och föreningar i att hitta vägar till att finna en helhet i församlingsarbetet. Just nu håller man på att arbeta fram ett nytt material ”Kyrka för hela livet” som väver samman ”Färdväg” och ”Växa i tro”.

Vill du veta mer?

Är du intresserad och vill veta mer om Equmeniakyrkans tankar kring församlingsutveckling så hör av dig! Att få ett besök av en församlingsutvecklare eller en handledare kostar inte församlingen någonting mer än det som ni redan offrar till Equmeniakyrkan.

Kontaktperson

kerstin rask lind

Kerstin Rask Lind

Församlingsutvecklare Region Mitt

kerstin.rasklind@equmeniakyrkan.se

Per Knutsson

Per Knutsson

Församlingsutvecklare Region Mitt

0765-05 31 25

per.knutsson@equmeniakyrkan.se