Missionsråd

Det internationella missionsarbetet i Equmeniakyrkan sker i grunden på församlingarnas uppdrag, och är därför beroende av ett engagemang i församlingarna. Arbetet sker i stor utsträckning efter beslut i Kyrkokonferensen och finansieras genom insamlingar i församlingarna.

Kunskap om det internationella missionsarbetet är nödvändigt för församlingarnas medlemmar och medarbetare. För att göra arbetet mer känt och levande finns behov av att till Region Mitts församlingar och Equmeniaföreningar skapa former för engagemang i det internationella missionsarbetet. Ett  regionalt missionsråd kan spela en viktig roll för detta.

2018 gick en enkät ut till alla församlingar där 33 församlingar i Region Mitt svarade. I en inventering om läget har ett 20-tal församlingar utöver dessa per telefon uppgivit hur de arbetar med de internationella missionsfrågorna. Många har angivit behov av ett regionalt missionsråd.

Ett tiotal intresserade medlemmar i församlingarna i regionen har hörsammat inbjudan 2018 att starta upp ett råd i Region Mitt. Den regionala kyrkoledaren PO Byrskog och församlingsutvecklaren Sara Löfstedt medverkar i rådet liksom Ulrika Morazan från Equmeniakyrkans internationella avdelning i Alvik.

En enkel handlingsplan har tagit fram: där man bland annat prioriterar att besöka församlingar, få fram en talarlista, uppmärksamma internationella frågor på till exempel regionfesten och förbättra kommunikationen.

Kontaktpersoner

P-O Byrskog, regional kyrkoledare Region Mitt

P-O Byrskog

Regional kyrkoledare, Region Mitt

076-505 31 24

p-o.byrskog@equmeniakyrkan.se

Sara Löfstedt

Sara Löfstedt

Församlingsutvecklare Region Mitt

0706-58 06 05

sara.lofstedt@equmeniakyrkan.se