Missionsråd

Det internationella missionsarbetet i Equmeniakyrkan sker i grunden på församlingarnas uppdrag, och är därför beroende av ett engagemang i församlingarna. Arbetet sker i stor utsträckning efter beslut i Kyrkokonferensen och finansieras genom insamlingar i församlingarna.

Kunskap om det internationella missionsarbetet är nödvändigt för församlingarnas medlemmar och medarbetare. För att göra arbetet mer känt och levande finns behov av att till Region Mitts församlingar och Equmeniaföreningar skapar former för engagemang i det internationella missionsarbetet. Ett  regionalt missionsråd kan spela en viktig roll för detta.

Genom förberedelser 2018 och mer formellt beslut började rådet sitt arbete 2019.  Många församlingar har uttryckt  angivit behov av ett regionalt missionsråd och utsett lokala kontaktpersoner.

En enkel handlingsplan tas fram varje år  där uppgifterna preciseras; man besöker gärna församlingar, både i gudstjänster, styrelsemöten eller andra samlingar, uppmärksammar internationella frågor i regionala samlingar och inspirera till att missionsarbetet tas med i församlingarnas verksamhetsplaner och informerar om hur uppföljning av insamlingsmålen går till. Diakoner och pastorer  erbjuds en studiecirkel med fem digitala träffar.

Nu finns också en ny möjlighet att få bli missionsambassadör eller kalla sådana till besök. Läs mer i länken här: Missionsambassadör  I Region Mitt finns det därutöver ett antal övriga personer som gärna  besöker församlingar för att tala om mission.

Den regionala kyrkoledaren P-O Byrskog och Ulrika Morazan från Equmeniakyrkans internationella avdelning i Alvik ingår i rådet.

De övriga är: Rune Andreasson (ordf) Leksand, Gunnar Bennstam, Ludvika, Marianne Hållmarker Orsa, Ulf Hållmarker Orsa , Agneta Lillqvist Bennstam Ludvika, Ulla Strindberg Östersund, Lukas Ternborg Alunda och Barbro Ryneus, Svärdsjö som tar emot ändringar eller nya kontaktpersoner från församlingarna. Medlemmarna har kunskaper om det internationella missionsarbetet, fem av dem är också missionsambassadörer. Rådet söker personer från andra delar av Region Mitt.

Ta gärna kontakt med rådet  vid ev. frågor och funderingar. Ordförande nås via mail: runei.andreasson@gmail.com eller mobil 0705-100852. Övrig e-post och telefonnummer fås via regionspersonalen.