Moldavien

Observera

Denna text publicerades första gången den 28 februari, 2020. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Enligt vår förbönskalender ber vi särskilt för Moldavien v. 8.

Vi ber för arbetet mot human trafficking och organisationen ”Beginning of Life” i Moldavien. Vi ber för projektet och att det ska leda till att många unga männ­iskor får hjälp till ett bra liv i stället för att hamna i människohandlares händer.

I Moldavien arbetar Equmeniakyrkans kristna samarbetsorganisation Beginning of Life (BoL) med ett omfattande socialt arbete som bland annat handlar om att motverka trafficking. Det är ett utbrett problem i landet och man arbetar även generellt mot utnyttjande av och våld mot kvinnor. I en studie som gjorts visar att runt 60% av landets kvinnor har erfarenhet av psykisk eller fysiskt våld av en partner. Av de kvinnor som fallit offer för trafficking är det 90 % som uppger att de upplevt våld i en nära relation.

I det projekt som Equmeniakyrkan är med och stödjer söker och arbetar BoL med grundorsaker till människohandel/trafficking vilket bland annat är bristen på jämställdhet och våld i nära relationer. BoL lyfter frågor om jämställdhet på tre arenor: på skolor, i kyrkor och i nätverk med andra organisationer. Det finns till exempel ett program där ungdomar träffas till regelbundna samlingar för att på djupet få tala om frågor kring identitet och relationer.

I samband med att jag vid årsskiftet tog över ansvaret för kontakten med BoL förstörs en nära släktings hem här i Sverige i en brand. Branden rubricerades som mordbrand då det upptäcktes att den var anlagd. Huvudmisstänkt är en före detta pojkvän till min släkting. Som tur var fanns varken min släkting eller hennes dotter i bostaden när branden skedde men familjens älskade katt omkom i lågorna.

Enligt brottsförebyggande rådet, Brå, anmäldes under 2018 omkring 16 000 misshandelsbrott i Sverige där gärningspersonen var i nära relation med offret. Flertalet av de utsatta var kvinnor. Mörkertalet är dock stort då de flesta brott som sker inte anmäls.

Som kyrka är vi en viktig aktör när det handlar om att skapa ett tryggt samhälle för alla. De erfarenheter och den kunskap som Beginning of Life har och får hoppas jag att vi inom Equmeniakyrkan också kan ta till oss och lära oss av.

Anna Carin P Stenbeck
Internationell handläggare