Gudstjänst

Du är välkommen att fira gudstjänst i Equmeniakyrkan Molkom söndagar klockan 11.00. Gudstjänsten följs av fika.

Våra gudstjänster

Varje söndag firas gudstjänst i församlingen. Hit är alla välkomna att delta. Det vanligaste är att gudstjänsten startar kl 11, och några minuter innan spelas det ibland lite pianomusik så man kan samla sig och sina tankar. Vårt fina andaktsrum är öppet från kl 10.30 för den som vill sitta ner en stund innan i enskild eller gemensam bön.

Gudstjänsterna präglas av bön, musik, sång och predikan som är ett viktigt inslag. Förhoppningen är att alla ska känna att de fått med sig något. Vi tar gärna emot åsikter om allt som händer i gudstjänsterna och jobbar ständigt med hur vi kan utveckla dem så att de kan bli en levande mötesplats mellan människor och Gud. En gång i månaden firar vi nattvard.

Några söndagar per år är gudstjänsten gemensam med Svenska kyrkan i Alster-Nyedsbygden. Hälften av gångerna är vi hos oss och andra hälften hos dem. Den ”besökande” kyrkan står för predikan och kollekten ges till ”värdkyrkan”.

Efter varje gudstjänst inbjuds till fika, ofta med hembakat bröd och alltid med Rättvise- och Kravmärkt kaffe. Gemenskapen fortsätter runt borden i en trevlig stund med tillfälle att prata om gudstjänsten och allt annat mellan himmel och jord, eller bara umgås. En gång i månaden firas de som fyllt år och uppnått en viss ålder, och då blir det lite extra gott fika.