Loppmarknad

En gång om året har vi loppmarknad.

Någon gång under maj (vi ber att få återkomma med datum) planerar vi att ha en dag med loppis och fikaservering i kyrkan.
Här är du välkommen, både att skänka saker och köpa saker för att på så vis vara med och stötta oss ekonomiskt.
Hör av dig till Bertil Pettersson tel 0703-19 17 40 eller Per-Inge Olsson tel 0702-20 59 42 om du har något som du vill skänka.