Mötesplats inför Kyrkokonferensen

Publicerat 

Under våren hålls träffar i alla Equmeniakyrkans regioner. Alla ombud och intresserade är inbjudna att tillsammans sätta sig in i de ärenden som ska behandlas under Kyrkokonferensen.

Vid samlingarna deltar ledamöter från kyrkostyrelsen, kyrkoledningen och sakkunniga anställda i Equmeniakyrkan. Tillsammans med dem får du information och möjlighet att samtala om en del av de ärenden som kommer upp under ordinarie kyrkokonferens.

FÖLJANDE DATUM GÄLLER FÖR REGION VÄST

8 maj kl 18:30 Bodakyrkan, Borås. Anmäl dig här till samlingen i Borås.
9 maj kl 18:30 Redbergskyrkan, Göteborg. Anmäl dig här till samlingen i Göteborg.