Inför kyrkokonferensen har vi även i år samlingar runt om i regionerna; ”Mötesplatser inför kyrkokonferensen”. Vi samtalar bland annat om de inkomna motionerna, kyrkosynsfrågorna, budget, verksamhetsplan mm. Vi kommer även att gå genom hur en digital kyrkokonferens fungerar.

Du möter representanter från nationella kansliet, kyrkostyrelsen och regional personal som finns med i samtalet och kan svara på frågor.

Församlingsstyrelser, ombud och andra intresserade är varmt välkomna.

Några träffar är redan planerade att vara digitala. Fler kan komma att bli det beroende på hur läget kring Coronapandemin är i augusti. Håll utkik här för uppdaterad information!

Datum, plats och tid

DatumPlats
17/8 MåUppsala, Österledskyrkan, kl. 19.00
Region Öst, digitalt via Zoom, kl. 18.30
18/8 TiRegion Öst, digitalt via Zoom, kl. 18.30
19/8 OnGöteborg, Majornakyrkan, kl. 18.30
20/8 ToSundsvall, Betlehemskyrkan, kl. 18.30
Stockholm, Abrahamsbergskyrkan, kl. 18.30
24/8 MåKarlstad, Tingvalla kyrkan, kl. 18.30
25/8 TiVara, Equmeniakyrkan, kl. 18.30
Västerås, Ansgarskyrkan, kl. 18.30
26/8 OnÖstervåla, Equmeniakyrkan, kl. 18.30
27/8 ToRegion Nord, digitalt via zoom, kl. 18.00