Mucf – bidrag för arbete till Socialt särskilt utsatta grupper

mufc-bidrag-2023

Till församlingar och föreningar i Equmeniakyrkan och Equmenia. Equmeniakyrkan har beviljats 2 500 000 kronor till församlingars arbete för särskilt socialt utsatta människor som drabbats av Sverige ekonomiska situation. (Regeringsbidrag förmedlat via MUCF).

Ansök om medel senast måndag 2 oktober 2023
Nu finns möjlighet för församlingar att ansöka om bidrag gällande insatser för socialt särskilt utsatta människor och grupper. I församlingens ansökan kan Equmenia-föreningens insatser inkluderas.

Det här kan bidraget användas till:
Bidraget ska användas för att förstärka befintlig verksamhet och genom det möta det ökade behovet av hjälp- och stödinsatser till samhällets allra mest utsatta som drabbats av Sveriges ekonomiska situation. 

Det handlar om basala behov och kan till exempel handla om ge något att äta till den som inte har mat för dagen, hjälpa socialt särskilt utsatta individer och familjer eller att ge en sovplats till den som inte har ett hem, förnödenheter, lindra psykisk ohälsa, hjälpa socialt eller ekonomiskt utsatta, lägerkostnader, deltagaravgifter i fritidsverksamhet, resekostnader till skola och arbete, öppna mötesplatser, språkcafé med mera.   

Bidraget kan även användas till verksamhets-, administrations- och personalkostnader.

Läs mer om MUCF https://www.mucf.se/socialt-sarskilt-utsatta-i-sveriges-ekonomiska-situation

Bidraget gäller för verksamhet och stöd under hela året 2023 och ska vara förbrukat senast 31 dec 2023

Det går därför bra att söka bidrag för insatser som redan är genomförda under året (från och med 1 januari-2023).

I början av jan 2024 ska ni återrapportera till Equmeniakyrkan vad medlen använts till.

För mer information kontakta: 

Inga Johansson

Samordnare för kyrka-samhälle

08-580 031 81

inga.johansson@equmeniakyrkan.se

Sofia Rosén

Sofia Rosén

Samordnare diakoni och samhälle

0704-86 04 72

sofia.rosen@equmeniakyrkan.se

Ansökan är nu stängd.