Läs Markus

Publicerat 

Vi läser Markus evangeliet enskilt och tillsammans i höst. I varje gudstjänst delas några tankar från Markus. Studieplanen finns här.studieplan