Sånger som förändrar

Publicerat 

Konsert med Chorus den 17/11 kl.18.00. Ingen entré, insamling till Diakonias arbete.Sånger som förändrar