Ekumenisk friluftsgudstjänst

Publicerat 

Söndag 18 augusti kl.18.00 är det ekumenisk gudstjänst vid Lilla Sandviken. Medverkan av anställda från Sorbykyrkans församling och Köpingsbygdens församling. Medtag något att sitta på och kaffekorg om du vill ha kyrkkaffe efter gudstjänsten. Om det regnar hålls gudstjänsten under tak, välkommen till Lilla Sandviken.