Gudstjänster via internet

Vi försöker så långt det är möjligt dela våra gudstjänster via internet. Det kan ske via en länk till YouTube eller direktsändning via Zoom. I de fall vi använder zoom publiceras inloggningsuppgifter ca 5 minuter innan gudstjänsten börjar.

Länkar och inloggningsuppgifter finns i kalendern för respektive gudstjänst.