Barn o ungdom

Sorbykyrkans barn och ungdom en del av Equmenia

Församlingens barn och ungdom bedrivs av Sorbykyrkans barn och ungdom, som har egen styrelse och stadgar. Det finns vuxna ideella ledare i alla grupperna. Föreningen vill erbjuda en positiv fritid, i en drogfri miljö och på en kristen grund. Alla är välkomna.

Barnens stund i gudstjänsten, första delen i varje söndagsgudstjänst försöker vi anpassa så att den passar barnen. Innehåller ljuständning, sång, tankar och bön.

Udda veckor är det Söndagsstunden efter barnens stund i gudstjänsten. Alla barn från 4 år och uppåt är välkomna till egen bibelundervisning genom sång, lek och pyssel.

Scout, söndagar jämna veckor kl.16.00-18.00 vi håller till både ute och inne. Alla som går i årskurs 1 och uppåt är välkomna.  Kläder efter väder gäller för scouterna. Mer information om scout finns att få genom pastor@sorbykyrkan.se

Tonår och ungdomsgården vilar med verksamhet under våren 2019. Musikgruppenbestämmer själva när de träffas för att spela ihop sig inför gudstjänster för alla åldrar, och inför övriga framträdanden.

Så fort det finns intresse från ungdomarna att starta tonår och ungdomsgård igen är ungdomsrådet beredd att dra igång det hela.