Publicerat 

Barn o ungdom

Sorbykyrkans barn och ungdom en del av Equmenia

Församlingens barn och ungdom bedrivs av Sorbykyrkans barn och ungdom, som har egen styrelse och stadgar. Det finns vuxna ideella ledare i alla grupperna. Föreningen vill erbjuda en positiv fritid, i en drogfri miljö och på en kristen grund. Alla är välkomna.

 

Söndagsstunden, första delen i varje söndagsgudstjänst försöker vi anpassa så att den passar barnen. Därefter finns tid för egen lek och pyssel tillsammans med någon vuxen. Blir det många barn i våra gudstjänster så startar vi upp egen undervisning och aktivitet för barnen igen. Typ söndagsskola, den vilar denna termin på grund av för få barn.

 

Scout, söndagar jämna veckor kl.16.00-18.00 vi håller till både ute och inne. Alla som går i årskurs 1 och uppåt är välkomna.  Kläder efter väder gäller för scouterna. Mer information om scout finns att få genom pastor@sorbykyrkan.se

 

Tonår är en mötesplats för alla från årskurs 7 och uppåt. Vi träffas varannan fredag ojämna veckor kl.18.30 – 22.00. Den första delen av kvällen innehåller olika programaktiviteter där alla deltar, sedan andakt, fika och därefter ungdomsgård.

Ungdomsgården är öppen fredagar ojämna veckor mellan 19.00 – 22.00 för alla från årskurs 7 och uppåt. Du kan spela spel, pingis, biljard, fika med mera. Första delen av kvällen innehåller olika programaktiviteter. Se tonår för mer information.

Både tonår och ungdomsgård gör uppehåll under sommar och jullov. Se kalendariet för exakt datum.