Kreativa kvällar

Under hösten träffas vi varannan vecka för kreativ kväll. Alla som är sugna att hålla på med allehanda pyssel och hantverk är välkomna till kyrkan 17.30 – 19.30. Vi turas om att ta med gemensamt fika samt det material man själv vill hålla i händerna. Kontakt Kerstin Andersson sandstakerstin@gmail.com