Om oss

Sorbykyrkan tillhör Equmeniakyrkan – ett nytt kyrkosamfund som bildades 2011 och har
sina rötter i Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan.

Sorbykyrkan vill vara en fri och öppen kyrka där hela livet och tron kan och får rymmas. Vi är en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen. Utöver gudstjänster och alla andra samlingar som vi inbjuder till kan församlingen stå till tjänst med enskilda samtal och förrättningar så som dop, vigsel och begravning.
I Sorbykyrkan finns även ett barn och ungdomsarbete: Sorbykyrkans Barn och Ungdom.

Läs mer på verksamhets- kalender och barn o ungdoms sidorna.