Verksamhet

Gudstjänst
Söndagar kl 10.00 firar vi gudstjänst, för datum se Kalendariet.
Gudstjänsten utgör en mötesplats mellan Gud och människa. Här får du släppa taget om plikter och krav och hämta kraft och inspiration inför den kommande veckan.
Våra gudstjänster rymmer sång och musik, bibelläsning, predikan, bön och stillhet, möjlighet att tända ljus och ibland står det dukade nattvardsbordet i centrum.
Efter gudstjänsten möts vi till kyrkkaffe.

Bön 
Varje onsdag morgon kl.9.00-10.00 i övre salen möts vi till bön. Torsdag udda veckor kl.19.00 är det bön i mysrummet i kyrkan. Vi ber för och med varandra. Aktuella dagar se kalendariet.Välkommen.

Varje söndag 30 minuter innan gudstjänst finns möjlighet att be för gudstjänsten och det som ligger oss varmt om hjärtat. Vi samlas i mysrummet och man kommer och går som man vill under den tiden.

Bibelstudium
Varannan torsdag jämna veckor kl.18.00 är det Alphakurs,en grundkurs i kristen tro. Gruppen har plats för fler. Välkommen med och dela dina tankar om tron. Aktuella dagar se kalendariet.

Dagträff
Dagträffar andra onsdagen i månaden kl.14.00. Vi läser och samtalar utifrån boken ”De vi ville bli” av Britta Hermansson, håller andakt och delar gemenskap kring kaffebordet.

Spa för själen

Någon lördag per termin kl.9.30-12.00 är Sorbykyrkan öppen för Spa för själen. Vi erbjuder stillhet, lugn och ro, meditation, möjlighet att måla, läsa, tid att hinna ifatt sig själv. Spa för själen genomförs i tystnad, möjlighet finns till enskilt samtal. Du är med hela eller delar av tiden. Kom och gå som du vill. För aktuella datum se kalendariet.

Engagemang i missionsarbete och internationell solidaritet är också viktigt i församlingens arbete likaså sången och musiken.

Barn och ungdom
Genom Sorbykyrkans barn och ungdom – en del av Equmenia erbjuder församlingen ett kristet barn- och ungdomsarbete med utgångspunkt från bekännelsen ”Jesus Kristus är Herre”. Läs mer under Barn och ungdom.

Konfirmation
Hösten 2020 hoppas vi kunna starta en ny konfirmationsgrupp i Sorbykyrkan för ungdomar födda 2005 och 2006. Hör av dig församlingens ordförande om du är intresserad av att vara med.