Verksamhet

Gudstjänst
De flesta söndagar firar vi gudstjänst kl 10.00, för datum se Kalendariet.
Gudstjänsten utgör en mötesplats mellan varandra, Gud och människa. Här får du släppa taget om plikter och krav och hämta kraft och inspiration inför den kommande veckan. Vi vill att gudstjänsten ska rymma hela livet, en plats för glädje och sorg, läkedom och sårbarhet, stillhet och lust. En levande gemenskap där äkta och långvariga relationer byggs.
Våra gudstjänster rymmer sång och musik, bibelläsning, predikan eller betraktelse, bön och stillhet, möjlighet att tända ljus och ibland står det dukade nattvardsbordet i centrum. Efter gudstjänsten möts vi till kyrkkaffe. Ibland har vi andra typer av gudstjänst som Sinnesroandakt eller musikandakt.

Sorby Gospel

Varje torsdag 18.30 – 20.00 repar Sorby Gospel. Alla är välkomna att vara med. Ingen anmälan behövs, bara att dyka upp!

Bibelstudium
Vi ses i kyrkan varje torsdag kl 17.30. Möjlighet att delta online finns.

Kreativa kvällar

Under hösten kan ni som är sugna att hålla på med allehanda pyssel och hantverk komma till kyrkan 17.30 – 19.30. Var och en tar med eget fika samt det material man själv vill hålla i händerna.