Publicerat 

Verksamhet

Gudstjänst
Söndagar kl 10.00 firar vi gudstjänst, för datum se Kalendariet.
Gudstjänsten utgör en mötesplats mellan Gud och människa. Här får du släppa taget om plikter och krav och hämta kraft och inspiration inför den kommande veckan.
Våra gudstjänster rymmer sång och musik, bibelläsning, predikan, bön och stillhet, möjlighet att tända ljus och ibland står det dukade nattvardsbordet i centrum.
Efter gudstjänsten möts vi till kyrkkaffe.

Bön
Varannan tisdag kl.19.00 är det bön i kyrkan. Vi ber för och med varandra. Aktuella dagar se kalendariet.Välkommen.

Varje söndag 30 minuter innan gudstjänst finns möjlighet att be för gudstjänsten och det som ligger oss varmt om hjärtat. Vi samlas i mysrummet och man kommer och går som man vill under den tiden.

Bibelstudium
Varannan torsdag kl.19.00 möts en liten grupp för att studera och samtala om bibeln. Gruppen har plats för fler. Välkommen med. Aktuella dagar se kalendariet.

Dagträff
Dagträffar andra onsdagen i månaden kl.14.00. Vi handarbetar, arbetar för missionen, samtalar, håller andakt och delar gemenskap kring kaffebordet.

Spa för själen

Några lördagar per termin kl.9.30-12.00 är Sorbykyrkan öppen för Spa för själen. Vi erbjuder stillhet, lugn och ro, meditation, möjlighet att måla, läsa, tid att hinna ifatt sig själv. Spa för själen genomförs i tystnad, möjlighet finns till enskilt samtal. Du är med hela eller delar av tiden. Kom och gå som du vill. För aktuella datum se kalendariet. Spa för själen har uppehåll under 2018.

 

Engagemang i missionsarbete och internationell solidaritet är också viktigt i församlingens arbete likaså sången och musiken.

Barn och ungdom
Genom Sorbykyrkans barn och ungdom – en del av Equmenia erbjuder församlingen ett kristet barn- och ungdomsarbete med utgångspunkt från bekännelsen ”Jesus Kristus är Herre”. Läs mer under Barn och ungdom.

Konfirmation
Hösten 2018 startar en ny konfirmationsgrupp i Sorbykyrkan.