Publicerat 

Musikkårer

265-Gamla-Uppsala-foto-David-Berjlund_webb1000

Svenska Missionskyrkans Musikkårer, SMM, är en intresseorganisation för blåsargrupper och musikkårer verksamma främst inom Equmeniakyrkan. SMM har ett 50-tal medlemsorkestrar, med totalt cirka 1000 musikanter.

SMM:s uppgift är att stödja och inspirera medlemskårer, musikanter och ledare i deras verksamhet. Detta sker bland annat genom kursverksamheten med välbesökta Sommarmusikskolor, hemsidan, tidningen SMM-nytt, medlemsinformation och tillgång till notbibliotek.

SMM arrangerar sommarmusikskolor och tillfällen för musikkårer att spela tillsammans. I samband med årets kyrkokonferens

Kontaktperson:

2_2-300x225
Anders Lundin
konsulent
073-545 98 12

Läs mer