Musikkonferensen - temabakgrund

Seminarier

Under konferensen kommer det finnas tre storseminarier och sedan möjlighet att välja två olika valbara seminarier.

Lördag 10.00 & 16.00

Storseminarier lördag

Lördag 12.00

Valbara seminarier 1

Lördag 14.15

Valbara seminarier 2

Söndag 09.30

Storseminarium Söndag