Publicerat 

Seminarier

Seminarier 2019

Du som väljer det allmänna spåret får ta del av storseminarier med Peter Sandwall och Ellen Vingren som talare. Båda är etablerade sångare, musiker, låtskrivare och undervisar i musik och teologi.

Allmänna spåret har under eftermiddagen två tillfällen med tio seminarier av olika karaktär att välja mellan!

Körspåret har möjlighet att välja ett seminarium under det som heter Seminariepass 1.

Du gör dina val i anmälan. Vissa seminarier har begränsat antal platser så det är därför viktigt att du även gör ett andrahandsval.

Storseminarium
Allmänna spåret
Du har en Gud som sjunger!
Peter Sandwall

Din musik har ett högre mål! Guds härlighet strålar av både ljus och ljud, av färg och toner. Peter har studerat kopplingen mellan Gamla och Nya Testamentet, den tidiga kyrkan och dagens församling. Vi följer musik i ett bibliskt och vetenskapligt perspektiv från GT till idag.

Peter Sandwall är docent i musik vid NLA Högskolan i Oslo, där han under många år har lett musiksektionen, forskat och undervisat i Music in Worship (musikens plats i skapelsen), Gudstjänstpraxis (musik & identitet), Hymnologi (den kristna sångens historia och liturgi), kördirigering, arrangering/komposition och piano.

Peter tillhör toppskiktet av gospelpianister och har varit aktiv inom musikbranschen i över 40 år. Han är musiker, kompositör, arrangör, producent och dirigent och känd kristen musikprofil i flera europeiska länder. Han är flitigt engagerad som ledare för musiklivet i Nässjö missionsförsamling, på 100-tals CD- och TV-inspelningar och har givit ut en stor mängd inspelningar och sångsamlingar, bl.a. nyligen skrivit ny musik till mässan på beställning av Den Norske Kirke.

Storseminarium
Allmänna spåret

Enhet, mångfald och lovsång – går det?
Ellen Vingren

Musik väcker känslor, minnen, påminner, kan trösta, ger ord och ton för hjärtesorg, Gudsmöten, bön, tillbedjan, sorg, jubel och allt däremellan. I kyrkan sjunger vi tillsammans i stort sett varje gång vi firar gudstjänst. Vad är kärnan i det? Vi spelar, ber för varandra, väljer att leva nära varandra i olikheterna och kämpar med enheten i den vackra svåra mångfalden. Hur gör vi det? Vad är vägledande för oss när vi kör fast? Eller när allt rullar på? Vad är ens lovsång? Vad håller vi på med egentligen och varför?

Ellen Vingren är teolog, musiker, lovsångsledare, låtskrivare och artist i bandet Silver. Hon är lärare i teologi och från januari 2019 doktorand vid THS i praktisk teologi. Hon bor med sin man John i Örebro och tillhör församlingen Mötesplatsen i Örebro där de också byggt upp och ansvarat för församlingens musik- och lovsångsarbete de senaste åtta åren.

Valbart seminarium
Allmänna spåret – pass 1 & 2
Körspåret – pass 1
Berättarna – om de förkunnande sångerna i gudstjänsten
Michael Jeff Johnson

Genom historien har psalmister beskrivit livets upp- och nedsidor och med glöd sjungit om livet inför en stor Gud.  Berättarnas psalmer målar både det storskaliga och småskaliga i tron, och har alltid haft en viktig roll i den kristna kyrkan: att väcka tro och tillbedjan. Den förkunnande sången kommunicerar evangeliets väg genom vanliga liv, och de personliga anslagen i den föder igenkänning och samhörighet. Hur kan den betjäna gudstjänstlivet i våra församlingar i den tid som är nu och framöver? Med utgångspunkt från sitt eget skapande kommer Michael visionera kring den förkunnande sången i gudstjänsten.

Michael Jeff Johnson är artist, lovsångsledare och låtskrivare som under flera decennier rört sig med sin musik i alla delar av den kristna kyrkan i Sverige. Genom sina sju album har hans sånger fått stor spridning, inte minst sången Han går aldrig förbi dig. Han har under många år varit verksam som musikledare i Equmeniakyrkan i Sävedalen, där han bor, samt ansvarat för musiken vid olika kristna konferenser runt om i landet.

Valbart seminarium
Allmänna spåret – pass 1 & 2
Körspåret – pass 1
Om Guds skönhet och konstnärligt skapande

Roland Hellsten

Vad har Gud med min musik att göra? Om kristen tro och konstnärligt skapande. Kan konstnärligt skapande (mitt musikutövande) förankras, bekräftas och inspireras av skönheten i Guds väsen. Vad innebär det att i egenskap av Guds avbild vara legitimerad som konstnär mitt i en trasig värld?

Roland Hellsten har arbetat som pastor och bibellärare i Saronkyrkan, Göteborg, Hönö Missionskyrka och Baptistkyrkan Tabernaklet i Göteborg. Han har även arbetat som missionär i Etiopien och som psykolog i skolans värld och på ungdomsvårdsskola i Dallas, Texas, där han fick sin fyraåriga teologiska utbildning (Th.M).

Roland har också under många år läst och reflekterat omkring skönhetens fenomen och försökt hitta en teologisk grund för skönhetsupplevelsen och det konstnärliga skapandet i dess olika former. Det resulterade i en bok med titeln Hur kan man veta att Gud är vacker? Om skönhet och konstnärligt skapande. (Libris).”

 

Valbart seminarium
Allmänna spåret – pass 1 & 2
Körspåret – pass 1
Musik som mötesplats
Sanna och Sten Källman

Vår tid är full av utmaningar. När det blåser kalla vindar behöver vi samlas och finna styrkan tillsammans. Musiken erbjuder en unik möjlighet till mänskliga möten. Låt oss sjunga! Vilken sång kan du? Kan du lära mej den? Genom att visa nyfikenhet och lära oss om varandras kulturella bakgrunder kan vi nå bortom rädsla och misstänksamhet.

Under seminariet kommer Sten och Sanna att dela med sig av sina erfarenheter av att leda olika projekt med musik som verktyg för inkludering, språkinlärning och gemenskap. Det blir sång och rytmer på olika språk och från olika länder.

Sanna Källman är sångerska, artist och pedagog i olika sammanhang och dessutom en av de drivande i Sångensemblen Amanda och vokalkvartetten Tetra . Hon startade den Internationella kvinnokören i Tranemo  2016 och under våren 2018 inledde Sten och Sanna arbetet med att skapa en Internationell kör i Göteborg med stöd av Körkraft.

Sten Källman är musiker (sång, saxofon, slagverk), arrangör och kompositör. Med sin stora kunskap om och passion för musik från Haiti har Sten arbetat som pedagog och workshopledare under många år och härigenom spridit musiken genom sina körarrangemang till många körer, barn och ungdomar runt om i Sverige.

Valbart seminarium
Allmänna spåret – pass 1 & 2
Körspåret – pass 1
Teologi, musik och kreativitet

Lena Wohlfeil och Per Westblom

Seminariet lyfter fram en helhetssyn på musik och andra kreativa uttryck i församlingens tjänst. En helhetssyn om att musiken, konsten och kulturen är en viktig ingrediens i hela vår förståelse av att vara församling och människa, skapad till Guds avbild. Det handlar om ett förhållningssätt och medvetenhet om hur vi använder de här kraftfulla verktygen i vårt arbete. Ett seminarium för kroppen, rösten och tanken med en introduktion till de sånger, danser, bilder och kreativa gudstjänstmaterial som tagits fram i projektet ”Gestalta tron”.

Lena Wohlfeil är handläggare för musik och kreativa uttryck på Equmeniakyrkans kansli. Hon har lett arbetet kring materialet Teologi, Musik och Kreativitet som mynnade ut i ett idématerial för Equmeniakyrkans församlingar 2017 och har under många år levt med de här frågorna. Lena jobbar också som körledare både lokalt och nationellt.

Per Westblom var tidigare chef för nationella enheten på Equmeniakyrkan och är numera föreståndare i Edsvikskyrkan Sollentuna. Han har författat större delen av textmaterialet till häftet Teologi, Musik och Kreativitet.

Valbart seminarium
Allmänna spåret – pass 1 & 2
Körspåret – pass 1

Att leda lovsång i praktiken
Gabriel Hagenfors

Välkommen på ett seminarium i två delar där du kommer få med dig många praktiska tips och idéer på hur du kan leda lovsång själv eller med ett team. I det första passet kommer vi ta det från början och titta på vad bibeln säger om lovsång och sen prata om hur vi på bästa sätt kan förbereda oss inför att leda lovsång. Vi kommer bland annat beröra ämnen som låtval, rep och kommunikation. Pass två kommer handla mer om ledarskap. Hur leder jag mina sångare och musiker? Hur leder jag mig själv och hur kan jag vara ledd av Guds ande? Välkommen på ena eller båda passen!

Gabriel Hagenfors är en erfaren lovsångsledare som gärna och ofta rör sig på ungdomskonferenser. Genom Equmenia reser han runt med eventet Inspiration:Lovsång och han har också tagit fram Equmenias undervisningsmaterial Fokus:Lovsång.

Valbart seminarium
Allmänna spåret – pass 1
Körspåret – pass 1
Soul Children, kör för tweens

Karin Bodell

Soul Children är en körrörelse för tweens, 10-16 åringar, med musik som de känner igen sig i. Rörelsen kommer från Norge där det idag finns ca 200 körer och i Sverige har vi 45 st runtom i hela landet. Konceptet vilar på tre ben som alla är lika viktiga. Det sociala, andliga och musikaliska där dans och rörelser är en stor del. Soul Children är noga med att se varje individ och jobbar mycket med att kören ska få vara en trygg plats där barnen får växa i gemenskap med varandra och med Jesus. I seminariet får du veta mer om hur Soul Children är uppbyggt och hur du startar kör.

Karin Bodell, fd Kihlström, har under flera år jobbat med barn och kör i församling. Jobbar nu som koordinator för kreativa uttryck för Equmenia nationellt. Tillsammans med Salt, barn och unga i EFS driver hon Soul Children Sverige framåt.

Valbart seminarium
Allmänna spåret – pass 2
Var med och sjung Tomas Epistlar
Marie Rindborg, Carin Åkesson och Kersti Esselwall-Smårs

Tomas Epistlar – en sång för varje söndag i kyrkoåret

Tomas Boström har skrivit sånger till kyrkoårets alla Episteltexter. En skatt att ösa ur! Sångarförbundet har låtit arrangera ett antal av dessa sånger för kör. Bland arrangörerna finns Carin Åkesson, Sven och Johanna Fridolfsson, Martin Åsander m.fl. Du som väljer körspåret sjunger dessa sånger större delen av helgen men du som går Allmänna spåret har under detta seminariepass också möjlighet att smaka på några av sångerna.

Marie Rindborg är musikproducent för Equmeniakyrkans Sångarförbund där hon bl.a. arrangerar körhelger, inspirations- och fortbildningsdagar runt om i landet. Som församlingsmusiker och föreläsare har hon mångårig erfarenhet av att leda både barn och vuxna i olika körer och jobbar hela tiden kreativt och lustfyllt med dem hon möter. Marie är en av körledarna i körspåret på Musikkonferensen ’19.

Carin Åkesson är frilansande körpedagog, sångerska och arrangör inom ett brett verksamhetsfält. Hon undervisar på Musikhögskolan i Göteborg, driver olika körprojekt, bland annat inom Kriminalvården och för Diakonia. Carin leder också ett antal körer; till exempel Sångensemblen Iris i Betlehemskyrkan, Göteborg, där hon tidigare varit församlingsmusiker under 25 år.

Kersti Esselwall-Smårs är sångerska, sång- och körpedagog,  Ordförande Equmeniakyrkans Sångarförbund och körpedagog i Betlehemskyrkan i Örebro.

Valbart seminarium
Allmänna spåret – pass 1
Körspåret – pass 1

Bli vän med din röst

Ing-Marie Janzon

Olika musikstilar, sång- och klangideal skapar behov av kunskap om hur rösten kan användas. I denna workshop får du möta Ing-Mari som arbetar med sångare i alla åldrar och på alla nivåer, oavsett genre. Hennes lekfulla metoder skapar trygghet och avspänning. De lockar fram lusten och glädjen i att uttrycka sig med sin röst och hitta sitt eget personliga uttryck. Hon arbetar utifrån en utforskande process som ger dig redskap för att uttrycka det du vill förmedla med din sång; bli din egen röstforskare!

Ing-Marie Janzon är sångerska, sång- & körpedagog och författare. Innovation är en viktig drivkraft i hennes liv. Hon söker ständigt nya vägar med stort engagemang för metodik och pedagogik. Idag kombinerar hon sitt arbete som egen företagare med en tjänst som sång- & körpedagog och förstelärare vid Arts & Performance, S:t Eskils gymnasium. Ing-Mari har fått stor uppskattning för sitt arbete med att iscensätta körmusik med scenisk rörelsegestaltning. Hennes nyfikenhet för metodik och pedagogik har resulterat i fyra utgivna böcker med fokus på röstutveckling. Hon är en mycket uppskattad workshopledare, föreläsare och sångcoach med hela Sverige som arbetsfält.

Valbart seminarium
Allmänna spåret – pass 1
Körspåret – pass 1

Vad spelar musikern för roll?

Om identitet och integritet, roller och relationer
Peter Sandwall

Hur vi kan satsa på musikalisk kvalitet och stark självkänsla och samtidigt bevara ödmjukhet och teamwork.

Peter Sandwall är docent i musik vid NLA Högskolan i Oslo, där han under många år har lett musiksektionen, forskat och undervisat i Music in Worship (musikens plats i skapelsen), Gudstjänstpraxis (musik & identitet), Hymnologi (den kristna sångens historia och liturgi), kördirigering, arrangering/komposition och piano.

Peter tillhör toppskiktet av gospelpianister och har varit aktiv inom musikbranschen i över 40 år. Han är musiker, kompositör, arrangör, producent och dirigent och känd kristen musikprofil i flera europeiska länder. Han är flitigt engagerad som ledare för musiklivet i Nässjö missionsförsamling, på 100-tals CD- och TV-inspelningar och har givit ut en stor mängd inspelningar och sångsamlingar, bl.a. nyligen skrivit ny musik till mässan på beställning av Den Norske Kirke.